Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Innovatie  > Provinciaal innovatiebeleid

Provinciaal innovatiebeleid

Kennis als economische motor

Onze provincie is dé kennisregio bij uitstek. Een regio boordevol bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die jobs creëren voor hoger en lager geschoolde Vlaamse-Brabanders. Die troef wil de provincie verder uitbouwen door vernieuwing of innovatie en economische samenwerking te stimuleren.
Vlaams-Brabant beschikt over stevige economische troeven. We zijn een kennisregio met een opvallend hoge concentratie aan topwetenschappers, onderzoeksinstellingen en bedrijven. De Leuvense universiteit, het Interuniversitair Micro Elektronica Centrum (IMEC) en de nabijgelegen Brusselse universiteit vormen de stille motor achter een gerenommeerde Europese hotspot die meer dan 80.000 bedrijven huisvest. Die kennismotor versterken wij als basis voor een groeiende welvaart voor iedereen.

Steun aan innovatieve projecten

Stilstaan is achteruitgaan. Innovatie is absoluut nodig om de kennisregio Vlaams-Brabant te versterken en uit te bouwen De provincie geeft innovatieve projecten in onze regio een eerste belangrijke financiële impuls en een doorgroeimogelijkheid naar grotere consortia. Jaarlijks ondersteunt de provincie initiatieven die mee bouwen aan de kenniseconomie in Vlaams-Brabant, .innovatie bevorderen en extra tewerkstellingsplaatsen kunnen creëren.


Ontdek de inspirerende projecten

Lees meer over het provinciaal subsidiereglement voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Vlaams-Brabant als kennisregio

Smart Hub Vlaams-Brabant

In "Smart Hub Vlaams-Brabant" bundelen ondernemers, academici en de provincie de krachten om van Vlaams-Brabant een economische topregio in Europa te maken. 4 innovatieve clusters werken rond de speerpunten van de kennisregio Vlaams-Brabant.


Lifetech – Health / Food / Sport

Lifetech is een verzamelnaam voor technologieën in de medische, zorg- en farmaceutische sector en op het vlak van gezonde voeding zowel voor mens als voor dier. Zo wordt er gewerkt aan beter opgevolgde sporters, hergroei van botten en organen, en de Feed Food Health-campus in Tienen.


Createch
Bij de creatieve industrieën horen typische culturele sectoren, zoals tv-producties, film, beeldende kunsten en muziek, maar ook andere sectoren waar creativiteit belangrijk is, zoals reclame, gaming en architectuur. Zo wordt er meegewerkt aan de mediacluster die in Vilvoorde wordt uitgebouwd.


Logistech
Vlaams-Brabant beschikt over een uitgebreid logistiek weefsel met dicht netwerk van  autosnelwegen, waterwegen, het spoor, overslagterminals, Brussels Airport ...
Met ruim 500 bedrijven met logistieke activiteiten vertegenwoordigt deze sector dan ook een groot stuk in de Vlaams-Brabantse werkgelegenheid. Flanders Smart Hub wenst intermodaal transport (dit is transport via verschillende vervoersmiddelen) en de ontwikkeling van intelligente oplossingen voor de distributieketen te stimuleren, onder andere door in te  zetten op stadsdistributie en informatica- toepassingen van   kennisinstellingen.


Cleantech
Cleantech is een verzamelnaam voor technologieën die bijdragen aan een schoner milieu en/of voor energiebesparing zorgen. Herkenbare voorbeelden zijn groene stroom van windmolens en zonnepanelen, hybride wagens en passiefbouw. Naast bedrijven die groene innovaties in hun producten en diensten doorvoeren, zijn er in onze provincie al tientallen bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich toeleggen op nieuwe materialen en slimme machines.

 

Lees meer op de website van Smart Hub Vlaams-Brabant

Samenwerking met focusregio's

De provincie zet vooral in op relaties met regio’s die de troeven van Vlaams-Brabant aanvullen en versterken. Het zijn kennisregio’s die net als Vlaams-Brabant koplopers zijn in de gezondheidszorg (Lifetech), slimme logistiek (Logistech), Cleantech en op het vlak van ICT.


Focusregio Noord-Brabant en TTR-ELAt
Vlaams-Brabant werkt al jarenlang nauw samen met Noord-Brabant en met de TTR-ELAt-regio (de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken en de regio's in Nederland, Duitsland, Wallonië en Vlaanderen daaromheen).


Focusregio Öresund: Hoofdstedelijke Regio Denemarken en Regio Skåne

In 2014 knoopte de provincie relaties aan met de Öresundregio - de Hoofdstedelijke Regio Denemarken en de regio Skåne in Zuid-Zweden. Verdere samenwerking focust vooral op het gebied van Lifetech Health & Food, ICT.

 

Focusregio Rhein-Neckar
Sinds 2014 werkt de provincie ook samen met de regio Rhein-Neckar, een Duitse regio rond de steden Mannheim, Heidelberg en Ludwigshafen. Verdere samenwerking focust vooral op Cleantech – Klimaat en Lifetech

Extra informatie

Contact

Pierre Faché, Dienst economie, Tel. 016 26 72 97, pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Externe websites

Lees meer over Smart Hub Vlaams-Brabant

Naar boven