Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Innovatie  > Inspirerende projecten

Inspirerende projecten

Jouw inspiratie, onze steun

De provincie geeft financiële steun aan innovatieve projecten in onze bloeiende kennisregio. Hieronder vind je een greep uit de vele inspirerende projecten. Misschien krijg je zelf nieuwe ideeën en wordt jouw projectidee plots wél haalbaar.

Pure & sure

Pure&sure
 • Pure&Sure stelt een instrument ter beschikking waarmee je op een snelle manier de kwaliteit van voedingsproducten controleert. Pure&Sure ontwikkelt een procedure die goedkoop is, onmiddellijk resultaat oplevert, niet-destructief én eenvoudig te bedienen is, ook  door personen zonder een wetenschappelijke achtergrond.
 • Projectkost: 345.300 euro
 • Provinciale subsidie: 99.300 euro
 • Partners: SmartRetail, KU Leuven, XAOP, Comate, Pupil, Vlevico, Voedselbank Brabant-Brussel
 • Pure & Sure - projectfiche

SugaR&D

SugaR&D
 • SugaR&D is een platform dat bedrijven uit de suikerindustrie samenbrengt: de CEO’s, maar ook de R&D van die bedrijven. Er is kruisbestuiving met kennisinstellingen vanuit de KU Leuven en ook Voka en Boerenbond zitten mee aan tafel. Zo zijn drie sectoren met elkaar verbonden: agro, voeding en chemie. Met die clusterstructuur werken we drie kleine cases uit waarmee we vooral de reststromen van de suikerindustrie valoriseren.
 • Projectkost: 219.500 euro
 • Provinciale subsidie: 145.750 euro
 • Partners: Pom Vlaams-Brabant, Boerenbod, KULeuven, Voka Vlaams-Brabant
 • SugaR&D - projectfiche

KneeVR

kneeVR
 • KneeVR legt de focus op patiënten die een reconstructie van de voorste kruisbanden ondergingen en aankijken tegen een lange revalidatie. Door hun revalidatie te verrijken met een spelelement, dat tegemoetkomt aan hun specifieke noden, verloopt dit proces sneller, efficiënter en aangenamer. Het KneeVR-project ontwikkelt een nieuwe toepassing voor AR/VR voor revalidatie. Dit leidt uiteindelijk tot een werkend prototype op maat van de eindgebruiker.
 • Projectkost: 295.607 euro
 • Provinciale subsidie: 147.804 euro
 • Partners: KUL, GRIT Belgian Sports Clinic, Cronos, U-Sentric, Health house, UCLL
 • KneeVR - website

Sportstechlab

sportstechlab
 • SportsTechLab verwerft nieuwe inzichten in sport, exploreert nieuwe toepassingen voor sensoren en ontwikkelt innovatieve producten en diensten door een samenwerking op te zetten waarbij zowel bedrijven, onderzoeksgroepen, sportbeleid en sporters hun krachten bundelen. Hiervoor zetten ze een fieldlab op, een fysieke locatie waar alle actoren nauw met elkaar interageren.
 • Projectkost: 294.254 euro
 • Provinciale subsidie: 147.127 euro
 • Partners: KU Leuven Research & Development - Sportstech, imec, TopSportlab nv, KU leuven dep. Werktuigkunde, Biorics, VOF Sportpraktijk, Bloso, Koninklijke Hockeyclub Leuven  
 • Sportstechlab - projectfiche

Winnetou

Winnetou
 • Jaarlijks raken verschillende goederenwagons spoorloos. Om dit probleem te verhelpen, werd door verschillende Vlaams-Brabantse topbedrijven, onder leiding van QraQon, een unieke tracker ontwikkeld voor spoorwagons. Deze tracker werkt volledig autonoom op zonne-energie en communiceert om het kwartier over de exacte positie waar de wagon zich bevindt. Zo wordt een efficiënt wagonmanagement en een sneller spoortransport mogelijk.
 • Projectkost: 59.100 euro
 • Provinciale subsidie: 29.550 euro
 • Partners: QraQon, Zenso, Pirmatech, Soltech, Sirris Smart Coating Lab
 • Winnetou - projectfiche

Co-Creatielab

Co-createlab
 • Co-createlab zet met gezamenlijke creatiesessies kmo’s en studenten aan om na te denken over vernieuwende oplossingen, nieuwe producten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Via cocreatie helpt men bedrijven om nieuwe producten of diensten op de markt te brengen en geeft men studenten goesting in ondernemerschap. Co-createlab laat kmo’s en ondernemers kennismaken met nieuwe technologieën, waar zij vaak te weinig van op de hoogte zijn, maar die heel disruptief kunnen zijn voor hun business.
 • Provinciale subsidie: 68.174 euro
 • Partners: Erasmushogeschool Brussel - departement Design & Technologie, VOKA Vlaams-Brabant
 • Co-Createlab - projectfiche

Isokinetic bike

isokinetic-bike
 • Eén van de meest gebruikte testopstellingen bij wielrenners en triatleten is de isokinetische krachttest. Deze test zorgt voor een accuraat beeld van het vermogen van de renner en is uniek in de onderzoeks- en wielerwereld omdat de renners hun eigen, op maat gemaakte fiets kunnen gebruiken. Dat zorgt voor maximale prestaties en de meeste realistische resultaten.
 • Provinciale subsidie: 67.932 euro
 • Partners: Comate, Bakala Academy, KULeuven - Onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie - Flanders Smart Hub Industrial
 • Isokinetic bike - projectfiche

Pionier-K

Pionier-K
 • Pionier-K staat voor 'Product-Innovatie en -Ontwikkeling Na Inzameling En Recyclage van Kurk'. Het project beoogt kurk-lijmverbindingen voor nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De Vlaspit brengt 'circulaire economie' al jaren in de praktijk door het recycleren van wijnkurken en ander kurkafval tot nuttig kurkgranulaat. De afzet van gerecycleerde kurk kan verruimd worden wanneer het granulaat gecombineerd wordt met een bindmiddel (lijm, hars) om het 'in-situ' en 'op maat' toe te passen. Dit Cleantechproject beoogt het onderzoek naar de technologische aspecten en de mogelijkheden tot het vermarkten van gebonden kurk.
 • Projeckost: 65.122 euro
 • Provinciale subsidie: 15.000 euro
 • Partners: De Vlaspit, Sirris, Stad Leuven, IGO, Vlerick Business School, Proefcentrum Pamel, Koos Buitenhuis Boomkwekerij, Orineo
 • Pionier-K - projectfiche

Extra informatie

Contact

Pierre Faché, Dienst economie, Tel. 016 26 72 97, pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Leer alle prjecten kennen op de website van Smart Hub Vlaams-Brabant

Naar boven