Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Innovatie  > Inspirerende projecten

Inspirerende projecten

Jouw inspiratie, onze steun

Sinds 2007 geeft de provincie subsidies voor innovatieve projecten. De provincie wenst hiermee de kennisregio Vlaams-Brabant te ondersteunen. Hieronder vind je een greep uit de vele inspirerende projecten. Misschien krijg je bij het lezen ervan zelf nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan? En wordt jouw projectidee plotseling wél haalbaar.

Pharmabs

PharmAbs, the KU Leuven Antibody Center
 • De subsidie zorgde mee voor de succesvolle opstart van Pharmabs - een intussen uit de kluiten gegroeide spinofff van de KU Leuven - die antilichamen onderzoekt, ontwikkelt en produceert. Antilichamen zijn belangrijk bij het detecteren van bijvoorbeeld ziekten of zelfs genezing.
 • Projectkost: 243.626 euro.
 • Subsidiebedrag: 118.500 euro.
 • Partners: verschillende labs KULeuven, UZ Gasthuisberg, KU Leuven R&D, samen met IMEC en biotechbedrijven.
 • pharmabs.org

B-Phot - Top regio Fotonica

B-Phot, Brussels Photonics Team
 • De subsidie zorgde mee voor de succesvolle opstart van B-Phot - een intussen internationaal gewaardeerde spinoff van de VUB. B-Phot is een belangrijke Europese onderzoeksinstelling voor fotonica-toepassingen in ongeveer alle domeinen van onze samenleving: van projectoren, lichtdatatransmissie, … tot geavanceerde sorteerinstallaties voor bijvoorbeeld groenten en fruit.
 • Projectkost: 100.120 euro.
 • Subsidiebedrag: 50.000 euro.
 • Partners: VUB, verschillende Vlaams-Brabantse en Vlaamse fotonica toepassende bedrijven.
 • www.b-phot.org

Agrocycle

Agrocycle
 • Het Agrocycle-project had als doel om land- en tuinbouw te verduurzamen door het sluiten van kringlopen van hoogwaardige biomassa.
  Op het Agrocycle-event werden een aantal spraakmakende voorbeelden uit het project in de kijker gezet die neven- en reststromen tot een minimum beperken of benutten als nieuwe grondstof. Ook werd gezocht naar hefbomen en barrières bij het sluiten van de kringlopen.
 • Projectkost: 296.334 euro.
 • Subsidiebedrag: 133.500 euro.
 • Partners: Innovatiesteunpunt Boerenbond, KHLeuven.
 • www.agrocycle.be

Innovatielab

Innovatielab
 • Het InnovatieLab is een laagdrempelig initiatief dat kleine bedrijven wil ondersteunen in hun innovatieproces. Innovatie is een ‘buzzword’: het wordt op de meest uiteenlopende manieren gedefinieerd en geïnterpreteerd. Het overgrote deel van de definities focust op technologische productinnovatie. Maar innovatie bestaat in vele vormen en kleuren. In het InnovatieLab worden vooral andere vormen van innovatie benadrukt: innovatie in de marketingaanpak, innovatie in de communicatiestrategie, innovatie op het vlak van marktsegmentering & doelgroepenbenadering, …
 • Projectkost: 118.675 euro.
 • Subsidiebedrag: 48.902 euro.
 • Partners: Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, KHLeuven.
 • www.innovatielab.be

Stad van ideeën

Stad van ideeën
 • Op 17 mei 2014 was Leuven dé stad van ideeën. Lopend langs een wandelparcours in het centrum van Leuven, ontdekte je de strafste ideeën en uitvindingen. Op verschillende locaties in de stad toonden innovatieve bedrijven en kennisinstellingen wat zij met hun ideeën hebben bereikt. In het Ideeënmuseum in de oude conciërgewoning van het Stadhuis werden 101 dagdagelijkse dingen getoond, ooit een idee van een uitvinder.
  Had je een idee en wilde je er mee aan de slag? In het STUK kon je terecht voor informatie over de verschillende stappen die je moet nemen en een doorverwijzing naar de juiste organisaties.
 • Projectkost: 160.137 euro.
 • Subsidiebedrag: 51.000 euro.
 • Partners: Flanders DC, Voka Halle-Vilvoorde-FSH, Stad Leuven.
 • www.stadvanideeen.be

Studentenincubator LCIE

LCIE People Driving Entrepeneurship (studentenincubator)
 • De Leuven Community for Innovation driven Entrepreneurship wil de drempel om te ondernemen drastisch verlagen bij studenten, onderzoekers en professoren. LCIE speelt een coördinerende en faciliterende rol door de juiste personen samen te brengen, initiatieven optimaal op elkaar af te stemmen, documentatie en best practices te delen, begeleiding op maat te voorzien en waar nodig nieuwe initiatieven mee te helpen lanceren door haar netwerk in te schakelen. LCIE helpt professoren, onderzoekers én studenten om hun innovatieve ideeën om te zetten in succesvolle business modellen, en wil startende ondernemers optimaal begeleiden en ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming.
 • Projectkost: 195.046 euro.
 • Subsidiebedrag: 97.500 euro.
 • Partners: KULeuven R&D, KU Leuven Faculteit economie en bedrijfswetenschappen, Leuven Inc, in het eco-systeem relevante organisaties.
 • www.lcie.be/nl

Vlootscan

Vlootscan
 • Bedrijven en vlootbeheerders hebben vaak geen of onvoldoende informatie over de beschikbare alternatieve brandstoffen. Met een online vlootscan kunnen bedrijven hun huidige bedrijfsvloot snel analyseren op vlak van totale kosten en milieu-impact. Ook krijgen ze aanbevelingen om tot een vloot te komen die minder kost en milieuvriendelijker is. Minstens 20 bedrijven worden begeleid bij het opstellen van een actieplan om hun vloot te verduurzamen.
 • Projectkost: 129.280 euro.
 • Subsidiebedrag: 59.000 euro.
 • Partners: Voka Kamer van Koophandel Leuven-FSH en Halle-Vilvoorde, CORE, Groep T, TCOPlus.
 • www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/vlootscan

Platform voor Regeneratieve Geneeskunde

Inspirerende projecten - RegMed
 • Vlaams-Brabant staat aan de top in Europa op het onderzoeksgebied van "regeneratieve geneeskunde". Dat is een nieuwe tak van de geneeskunde waarbij artsen je weer gezond zullen maken door bijvoorbeeld een nieuw bot of nieuwe nier, huid of kraakbeen te bouwen uit gekweekte cellen en biomaterialen. Geen enkele universiteit, kliniek of bedrijf heeft alle kennis en kunde in huis om de noodzakelijke volgende stappen op eigen houtje te zetten. Alle betrokken regionale spelers hebben daarom een Innovatieplatform opgezet. Bedoeling is om het pad uit te tekenen en gezamenlijk tot actie over te gaan. Onze voortrekkersrol behouden is het doel. Het platform zoekt ook internationale samenwerkingen.
 • Projectkost: 454.911 euro.
 • Subsidiebedrag: 100.000 euro.
 • Partners: Prometheus, Antleron, LMTC, Bio-Incubator, Leuven Inc, UZ Leuven, IMEC, 15-tal bedrijven uit 3DPrinting, cel/weefselkweek, biomedische, materialenleveranciers, venture capital, …
 • www.regmed.be

Ingenieurs in Woonzorgcentrum

Ingenieurs in woonzorgcentrum
 • Ingenieurs in het Woonzorgcentrum zorgt voor het ontwikkelen en testen van allerlei technische hulpmiddelen voor bijvoorbeeld valpreventie, valdetectie, ondervoeding … bij ouderen in de woonzorgcentra zelf. De ingenieurs kamperen hiervoor het eerst in Europa effectief in een OCMW-rusthuis te Leuven om goed de noden van het rusthuis en de zwakten van hun technische oplossingen te leren kennen. Techniek in functie van de mens wordt het credo.
 • Projectkost: 220.000 euro.
 • Subsidiebedrag: 94.983 euro.
 • Partners: KU Leuven Esat, OCMW Leuven, Innov-age.
 • www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/ingenieurs-in-het-woonzorgcentrum

Drone-Age

Drone-age
 • Drone-Age richt voor het eerst in Vlaanderen 2 academies op voor het bouwen en gebruiken van drones voor bijvoorbeeld video-opnames. Dit allemaal om de interesse van meer jongeren te wekken voor techniek én de krachtige video-sector in onze regio nog te versterken.
 • Projectkost: 129.000 euro.
 • Subsidiebedrag: 64.500 euro.
 • Partners: RVO-society, UCLL-GROEP T, Flanders Smart Hub Createch, LUCA School of Arts Narafi.
 • www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/drone-age

Sports.Tech (2015-2016)

Sports.Tech
 • Het SportCluster zet een voor Vlaanderen unieke samenwerking op met én voor de Topsport. Bedrijven, kenniscentra en sportclubs werken samen in een nieuw platform. Nog meer podiumplaatsen voor topsporters en bedrijven moet het resultaat zijn
 • Projectkost: 59.589 euro.
 • Subsidiebedrag: 119.202 euro.
 • Partners: KU Leuven R&D en groeiend aantal leden van het cluster.
 • www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/leuven-sportregio

MobiOne

MobiOne
 • Klimaatneutraliteit is de topprioriteit voor veel steden en gemeenten in onze regio. Ontwikkelen en delen van een volledig nieuw stadsvoertuig is de uitdaging van dit project. We hopen u in 2016 in primeur de MobiOne te kunnen voorstellen. Met groene, hydraulische en een beetje trapenergie rijden we de toekomst in.
 • Projectkost: 48.500 euro
 • Subsidiebedrag: 20.655 euro.
 • Partners: CORE, bedrijven uit mobiliteitsector.
 • www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/mobione

Extra informatie

Contact

Pierre Faché, Dienst economie, Tel. 016 26 72 97, pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Website Smart Hub Vlaams-Brabant

Naar boven