Home  > Economie en landbouw  > Netwerk lokale economie

Netwerk lokale economie

Wat is het netwerk lokale economie?

Informatie- en ervaringsuitwisseling tussen gemeentelijke ambtenaren lokale economie.

Verslagen en documenten

Output van de voorbije vergaderingen en studiedagen van het netwerk: verslagen, presentaties, achtergrondinformatie...

Naar boven