Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Voor landbouwers en gemeentebesturen  > Subsidies  > Subsidie mest- en bodemanalyse

Subsidies voor analyse van mest- en bodemstalen

Wat

Subsidies om een oordeelkundige bemesting te realiseren op basis van analyses van bodem en mest door een erkend ontledingsstation.

 • 30 euro
  • standaardanalyse van meststaal
  • bepaling gehalte droge stof, organische stof, totale stikstof, minerale stikstof, fosfor, kalium, natrium, calcium en magnesium

 • 50 euro
  • zoals hierboven vermelde standaardanalyse +
  • analyse zware metalen (koper, lood, nikkel, cadmium, arsenicum, chroom, zink, kwik) en beoordeling bemestingswaarde

 • 15 euro
  • stikstofanalyse bodemstaal
  • inclusief teeltspecifiek bemestingsadvies

Wie

Voor Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers in hoofd- of bijberoep.

Procedure

De aanvraag gebeurt uitsluitend door een erkend ontledingsstation.

De subsidies worden aan de landbouwer onmiddellijk verrekend via een korting op de factuur van het ontledingsstation dat de analyse uitvoert. Op de factuur van het ontledingsstation staat vermeld 'korting provincie Vlaams-Brabant'.

Online aanvragen (enkel voor ontledingsstations)

Naar boven