Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Voor landbouwers en gemeentebesturen  > Subsidies  > Boeren met klasse (landbouwers)

Boeren met klasse: subsidie voor land- en tuinbouwers

Wat

Subsidies voor het ontvangen van groeps- en klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven. Bedrijven die toetreden tot het netwerk 'Boeren met klasse' kunnen aanspraak maken op een subsidie:

  • 50 euro per klasbezoek
  • 30 euro voor elk ander groepsbezoek.

De provincie zorgt ook voor educatief materiaal en communicatie voor de deelnemende bedrijven.

Wie

Alle Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers, in hoofd- of bijberoep, komen in aanmerking.

Procedure

Jaarlijks een verzoek indienen op het daartoe bestemde aanvraagformulier bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Dit uiterlijk op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
Om in 2020 deel te nemen, moet een land- of tuinbouwbedrijf voor 1 november 2019 een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

Naar boven