Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Voor landbouwers en gemeentebesturen  > Multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw

Wat is multifunctionele landbouw?

Van alle markten thuis

Naast jouw land- of tuinbouwbedrijf kan je één of meerdere activiteiten uitvoeren die gekoppeld zijn aan jouw agrarische onderneming. Je kan zorg, educatie of recreatie aanbieden, maar ook hoeveproducten verkopen. Meer en meer is deze multifunctionele landbouw een relevante bedrijfsstrategie die voor een bijkomend inkomen en risicospreiding zorgt. Bovendien draagt dit bij aan de verbinding tussen boer en burger. Kortom: multifunctionele landbouw is duurzame landbouw.

Maar is dit ook voor jouw bedrijf de beste keuze?

  • Welke vorm sluit het best aan bij je bedrijf?
  • Welke stappen en keuzes moet je maken en wie kan je daarbij helpen?
  • Of ben je al actief aan de slag met bijvoorbeeld groene zorg en wil je starten met een hoevewinkel?
  • Ben je op zoek naar partners om samen een innovatief hoeveproduct op de markt te zetten?

Onze infofiches wijzen je de weg

Ondernemen in de multifunctionele landbouw is arbeids- en kennisintensief. Het vraagt om bijkomende competenties, zoals bijvoorbeeld marketing, en sociale vaardigheden. Je moet dus letterlijk van alle markten thuis zijn.

Deze fiches geven voor 20 verschillende vormen van multifunctionele landbouw een overzicht: wet- en regelgeving, subsidies, communicatie en promotie. Aanvullend staat er een overzicht van organisaties die je met raad en daad kunnen bijstaan.

Bestel of download de infofiches multifunctionele landbouw

Heb je interesse in getuigenissen van collega landbouwers over multifunctionele landbouw? Of wens je meer info over ondersteunende organisaties zoals Steunpunt Korte Keten? Vraag dan onze presentaties op via landbouw@vlaamsbrabant.be Deze kwamen tot stand naar aanleiding van de infobeurs 'Van alle Markten Thuis'.

Korte keten en consumentengedrag

  • Hoe zet je je korte keten product het efficiëntst in de markt?
  • Wat is een extra troef om de consument finaal over de streep te trekken?
  • En welk gedrag speelt mee om al dan niet korte keten te kopen?

Er zijn verschillende mechanismen die onbewust een rol spelen die je in een bepaalde richting kan sturen. Op de inspiratienamiddag Boer zoekt Klant vertelden drie bevlogen sprekers (Siegfried Dewitte, Véronique Hoex en Stefaan Vandist) hoe je rekening houdt met het menselijk gedrag bij een verkoopstrategie. Lees hun voorbeelden in onderstaande presentaties.

Wat leren we van de gedragseconomie in de korte keten landbouw? - Siegfried Dewitte [PDF, 29 blz, 1,21 MB] Hoe zet je je korte keten product efficiënt in de markt? - Véronique Hoex [PDF, 17 blz, 4,48 MB] Hoe het beste verhaal altijd wint - Stefaan Vandist [PDF, 59 blz, 6,58 MB]

Groene Zorg: activiteiten voor kwetsbare personen op de boerderij

In onze provincie zijn meer dan 100 zorgboerderijen actief waar kwetsbare personen terug op adem komen in een ongedwongen sfeer. Het werk en de omgeving heeft een gunstige invloed op hun algemene ontwikkeling en sociale vaardigheden. Zo kunnen ze beter aarden in de maatschappij.

Bestel of download onze brochure met info, ondersteuning, subsidies en getuigenissen

Publicaties

Groene Zorg

Groene Zorg biedt zinvolle activiteiten aan kwetsbare personen in de groene omgeving van de boerderij. Maak kennis met de mogelijke ondersteuning, subsidies, getuigenissen en kerncijfers voor Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Naar boven