Home > Publicaties > Economie en landbouw > Land- en tuinbouw > Rapport "Duurzaamheid land- en tuinbouw"

Rapport "Duurzaamheid Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw"

Staat van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw

Duurzaamheid Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw

Rapport met economische, ecologische en sociale indicatoren van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Inleiding en leeswijzer
 • Samenvatting
 • Deel 1 - Beknopte geschiedenis van de land- en tuinbouw
 • Deel 2 - Economie (profit)
 • Deel 3 - Ecologie (planet)
 • Deel 4 - Welzijn (people)
 • Deel 5 - Landbouw in de toekomst
 • Terminologie en afkortingen
 • Referenties
 • Bijlages

Rapport: Duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw [PDF, 68 blz, 6,60 MB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Dienst land- en tuinbouw, Tel. 016 26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Landbouwloket

Naar boven