Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Voor landbouwers en gemeentebesturen  > Landbouwloket

Landbouwloket

Stel je vraag

Lokale besturen kunnen bij het provinciaal landbouwloket terecht voor informatie over ruimtelijke ordening, open ruimte, erosie, bacterievuur en met andere vragen die hun landbouwers kunnen helpen. Gemeentebesturen kunnen ook landbouwgerelateerde statistieken opvragen. Door samen te werken kunnen we de sector beter ondersteunen.
We nodigen de gemeenten minstens 1 keer per jaar uit voor een info- of overlegmoment waarop actuele thema's aan bod komen.

Rapport: Duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw

In 2015 bestond onze provincie exact 20 jaar. Dit was een aanleiding om ook voor landbouw stil te staan bij het verleden, en vooruit te blikken op de toekomst. Wat betekent landbouw in onze provincie en met welke uitdagingen wordt deze sector geconfronteerd? Het kader dat we hiervoor gebruikten was dat van duurzaamheid. In het nieuwe rapport ‘Duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw’ komen deze aspecten aan bod. Lees het hier:

Rapport: Duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw [PDF, 68 blz, 6,60 MB]

Inspiratiegids lokale voeding

Cover inspiratiegids

Steunpunt Hoeveproducten lanceerde de inspiratiegids “Voedsel van bij ons”. Hierin worden lokale overheden geprikkeld om in te spelen op de groeiende vraag naar lokale voeding.
Vlaams-Brabantse steden en gemeenten kunnen immers een sleutelrol vervullen in het opschalen van de korte keten. In 14 inspiratiefiches ontdek je hoe je aan de slag kan gaan.
Heb je als lokaal bestuur uit Vlaams-Brabant interesse? Bestel de inspiratiegids via steunpunthoeveproducten@ons.be.
De gids maakt deel uit van het bredere PDPO-project Hoeve Proeven in het Dijleland waarbij de provincie mede financierder en partner is.

Info- of overlegmoment gemist?

Hier kan je alle documenten en presentaties van de afgelopen info- en overlegmomenten downloaden.

Stond op het programma tijdens het infomoment voor gemeenten op 17 oktober 2017:

 • Welkomstwoord door Monique Swinnen
 • Wat te doen bij bacterievuur, ratten, everzwijnen,...? Door Ine Vervaeke, diensthoofd land- en tuinbouwdienst provincie Vlaams-Brabant
 • Ruimte en vergunningen voor landbouw:
  • Omgevingsvergunning door Emmy Verschueren, voorzitter POVC Vlaams-Brabant
  • Programmatische Aanpak Stikstof door Danny Van den Bossche, projectleider Regiebureau PAS en door Johan Laeremans, landbouweconoom bij VLM
  • Ruimte voor landbouw door Jona Lambrechts, landbouwdienst Vlaams-Brabant
  • Landschappelijke integratie door Erwin Dunon, landschapsarchitect Vlaams-Brabant
 • Korte keten door Bart Thoelen, projectmedewerker Steunpunt Hoeveproducten
 • Rondleiding op landbouwbedrijf ’t Waterbos door de bedrijfsleiders Pieter Stessel en Jessie Bosmans
 • Netwerkmoment & receptie met hoeve- en streekproducten

Overzicht van alle documenten en presentaties:

2017-Voorwoord en actualiteiten [PDF, 13 blz, 1,50 MB] 2017-Wat te doen bij ratten, bacterievuur, everzwijnen,...? [PDF, 15 blz, 1,45 MB] 2017-Omgevingsvergunning [PDF, 12 blz, 586,73 KB] 2017-Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) [PDF, 22 blz, 890,42 KB] 2017-PAS flankerend beleid [PDF, 14 blz, 1,02 MB] 2017-Ruimte voor landbouw [PDF, 18 blz, 1,81 MB] 2017-Landschapsintegratie [PDF, 10 blz, 548,14 KB] 2017-Korte keten, voedsel van bij ons [PDF, 16 blz, 1,92 MB]

Extra informatie

Publicaties

Rapport "Duurzaamheid land- en tuinbouw"

Rapport met economische, ecologische en sociale indicatoren van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw.

Alle publicaties

Naar boven