Home > Publicaties > Economie en landbouw

Agrobusinesscomplex

Studie legt volledige landbouwketen in Vlaams-Brabant bloot

Agrobusinesscomplex publicatie

Landbouw zorgt voor voldoende en veilig voedsel aan redelijke prijzen, geeft vorm aan ons landschap, zorgt voor jobs en doet de handel bloeien.

Met het nodige cijfermateriaal schetsen de vijf Vlaamse provincies in deze publicatie de impact van de landbouw op het aantal bedrijven, de tewerkstelling, de omzet, de toegevoegde waarde en de investeringen in hun regio en in Vlaanderen.

De meest opvallende cijfers uit deze studie werden alvast samengevat in een apart document.

ABC-studie van het volledige agrobusinesscomplex [PDF, 60 blz, 8,13 MB] Belangrijkste cijfers agrobusinesscomplex-studie [PDF, 1 blz, 82,11 KB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Jona Lambrechts, Dienst land- en tuinbouw, Tel. 016 26 72 75, jona.lambrechts@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Land- en tuinbouw

Naar boven