Home > Nieuws > Economie en landbouw > Agrioriskapp voor ritnaalden

Voorspel de aanwezigheid van ritnaalden met de gratis app (15 oktober 2019)

Onderzoek leidt tot Agriorisk webapplicatie

In verschillende teelten, waaronder aardappelen, witloof en maïs, neemt schade door ritnaalden toe. Ritnaalden zorgen in het voorjaar voor uitval van jonge planten. In het najaar veroorzaken ze gangen in de aardappelknollen, met direct opbrengst- en kwaliteitsverlies tot gevolg. Daarom onderzochten we hoe we economische schade kunnen reduceren. We baseerden ons hiervoor op:

  • de geactualiseerde kennis van soorten in Vlaanderen;
  • inzicht in populatiebevorderende en –reducerende managementfactoren op perceelsniveau;
  • en biologische en chemische beheersingsstrategieën.

Het resultaat van ons onderzoek is de Agriorisk webapplicatie:  een model dat de aanwezigheid van ritnaalden op een perceel voorspelt. Download hier de app
Opgelet! Ben je nog niet geregistreerd bij Inagro? Vraag dan hier eerst je gratis account aan: https://leden.inagro.be/Registreer

Het voorspellingsmodel is een resultaat van het IWT Landbouw-traject sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden, uitgevoerd door Inagro vzw, ILVO, Nationale Proeftuin voor Witloof en Hooibeekhoeve.

Extra informatie

Contact

Nationale Proeftuin voor Witloof, Tel. 016 29 01 74, witloof@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Witloofonderzoek

Naar boven