Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Witloof  > Voorlichting en dienstverlening

Voorlichting en dienstverlening

Teeltbegeleiding

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw geeft teeltbegeleiding aan witlooftelers zowel in de veldfase als forcerie.

  • Veldfase: We begeleiden je bij de wortelteelt. De voorlichter bezoekt elk witloofperceel ongeveer 7 maal. Al deze gegevens vergelijken we met andere percelen tijdens hetzelfde seizoen en vroegere groeiseizoenen. Wij raden je aan om voor aanvang van de zaai een standaardbodemanalyse van de bouwvoor en een stikstofanalyse van 3 lagen te laten uitvoeren. We geven bijkomend advies op basis van deze analyseresultaten.

  • Forcerie: De forceriebegeleiding gebeurt enkel voor percelen waar ook de wortelteelt begeleid werd. Advies over wortels afkomstig van andere percelen of aangekochte wortels, verlenen we slechts na de uitvoering van een wortelanalyse.

Overeenkomst
Bij aanvang van het seizoen leggen we de te bezoeken percelen en de frequentie van veld- en bedrijfsbezoeken contractueel vast. Het aantal percelen waarvoor je ondersteuning wenst, is vrij te bepalen. Ben je aangesloten bij een telersvereniging? Dan heb je recht op GMO-tegemoetkoming (50% terugbetaald) .
Neem vrijblijvend contact op met de proeftuin voor meer informatie over betaalde voorlichting (zie contactgegevens onderaan).

Bijkomende dienstverlening
Iedereen die een beroep doet op het Praktijkpunt Landbouw voor teelttechnische adviesverlening, krijgt de volgende bijkomende diensten aangeboden:

  • Uitnodigingen voor proefveldbezoeken en bezichtiging forcerieresultaten.
  • Maandelijkse nieuwsbrief.
  • Diagnose van plantenziekten op aanvraag.

Zaadkalibratie

Toestel voor zaadkalibratie

Wil je eigen selecties van witloof of andere groenten op het bedrijf in stand houden en vermeerderen? Dan tref je best in maart-april de nodige voorbereidingen om de geoogste zaden verzaaibaar te maken. Wens je als witloof- of groenteteler zaden te laten reinigen en kalibreren? Dan kan je na afspraak terecht in de proeftuin.

Zaadreinigings- en kalibratiemachine
Deze luchtschoningsmachine kan zowel op grootte als op soortelijk gewicht sorteren. Met deze machine is het mogelijk loten van groenten- en bloemenzaden te reinigen en te kalibreren vanaf ongeveer 1 kilogram. Een set van twaalf roestvrij stalen zeven met perforaties tussen 0,7 en 4 mm maken het mogelijk om alle stappen te realiseren vanaf het (voor)reinigen tot het kalibreren van de zaadloten en het verwijderen van kiemloze zaden uit de verschillende zaadfracties.

Richtlijnen

  • Kostprijs: 5 euro per kg gereinigd zaad.
  • De partijen zaad moeten al voorgereinigd worden, zo niet rekenen we een hoger tarief aan.
  • De zaden mogen niet behandeld zijn met een zaadontsmettingsproduct.
  • De zaadreiniging kan enkel aangevraagd worden voor witloof- of groentezaden bestemd om uitgezaaid te worden op uw bedrijf.
  • Breng enkele zakjes extra mee om de verschillende zaadfracties op te bergen (1 extra zakje per soort).
Naar boven