Home > Nieuws > Economie en landbouw > Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Proefcentrum Herent en Nationale Proeftuin voor Witloof worden Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant (14 januari 2020)

Eén slagkrachtige organisatie

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw bundelen de krachten in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap: het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Deze nieuwe organisatie staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek dat inspeelt op opportuniteiten en kansen in het onderzoeklandschap.

Het nieuwe Praktijkpunt Landbouw zet zich in voor:

  • De uitvoering van het provinciaal landbouwbeleid
  • Stimulatie van innovatie bij landbouwers door kwalitatief praktijkonderzoek, waaronder ‘innovatie binnen de traditie’ bij witloof
  • Een vlotte samenwerking met andere onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven in de landbouw en de bredere keten
  • Een nauwe betrokkenheid van de landbouwsector bij het onderzoek
  • Een ontmoetingspunt voor andere praktijkcentra en onderzoeks-, onderwijs-, en overheidsinstellingen

De partners van dit Praktijkpunt zijn de provincie Vlaams-Brabant, de Boerenbond en BelOrta.


Extra informatie

Naar boven