Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Witloof

Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Onderzoeksinstelling voor de witloofteelt

Nationale proeftuin voor witloof - logo

De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw, opgericht in 1973, is een onderzoeksinstelling voor de witloofteelt.
Dit praktijkcentrum heeft als doelen:

  • Witloofteler teelttechnisch ondersteunen;
  • Adviseren telers bij energiebesparende maatregelen & alternatieve energie;
  • Doorstroming van kennis & organiseren van groepsvoorlichtingsactiviteiten.

Witloofonderzoek

Rassenonderzoek, plantenvoeding, gewasbescherming, teelttechniek ...

Voorlichting en dienstverlening

Teeltbegeleiding en zaadkalibratie

Documenten en presentaties

Bekijk documenten en presentaties van afgelopen activiteiten en projecten.

Contact en partnerorganisaties

Adres, contactgegevens en bereikbaarheid

Nieuwsbrief Teeltwijs witloof

Digitale nieuwsbrief met adviezen over de witloofteelt.

:

Nieuws

Agriorisk-app voor ritnaalden

Ritnaalden veroorzaken nog steeds veel schade aan landbouwgewassen. Daarom ontworpen we een webapplicatie om hun aanwezigheid te voorspellen.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Witloof verrukkelijk

Witloof verrukkelijk

Witloof is een gezonde groente, arm aan calorieën en rijk aan vitaminen. Je kan er een verrassend menu rond bouwen.

Alle publicaties

Naar boven