Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Witloof

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Onderzoeksinstelling voor witloof en innovatieve teelten

Logo Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw is het nieuwe verzelfstandigde agentschap in Herent dat zich focust op het praktijkonderzoek van witloof en innovatieve teelten.
Dit praktijkcentrum heeft voor de witloofteelt als doelen:

  • Witloofteler teelttechnisch ondersteunen;
  • Adviseren telers bij energiebesparende maatregelen & alternatieve energie;
  • Doorstroming van kennis & organiseren van groepsvoorlichtingsactiviteiten.

Witloofonderzoek

Rassenonderzoek, plantenvoeding, gewasbescherming, teelttechniek ...

Voorlichting en dienstverlening

Teeltbegeleiding en zaadkalibratie

Documenten en presentaties

Bekijk documenten en presentaties van afgelopen activiteiten en projecten.

Contact en partnerorganisaties

Adres, contactgegevens en bereikbaarheid

Nieuwsbrief Teeltwijs witloof

Digitale nieuwsbrief met adviezen over de witloofteelt.

:

Nieuws

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw bundelen de krachten in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Witloof verrukkelijk

Witloof verrukkelijk

Witloof is een gezonde groente, arm aan calorieën en rijk aan vitaminen. Je kan er een verrassend menu rond bouwen.

Alle publicaties

Naar boven