Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Witloof  > Documenten en presentaties

Documenten en presentaties

Rassenlijst witloof 2020

Rassenassortiment witloofhybriden 2020: 32ste uitgave. Hierin vind je informatie over ras, zaadhuis, forcerieperiode, type, veldkenmerken, rasgevoeligheid ziekten en kwaliteitskenmerken.

Rassenlijst witloof 2020 [PDF, 2 blz, 362,76 KB]

Jaarverslag 2019

Via onze nieuwsbrief Teeltwijs, inspiratiesessies en de openvelddag blijf je op de hoogte van ons onderzoek. Wil je alles nog een rustig nalezen of wil je meer weten over één specifiek thema, download dan ons jaarverslag.

Jaarverslag 2019 Praktijkpunt Lanbouw Vlaams-Brabant [PDF, 110 blz, 6,75 MB]

Bioremediatie toepassen

Hoe kan je op jouw onderneming  een vul- en spoelplaats aanleggen? En welke systemen bestaan er om restvloeistoffen te verwerken? Aan de hand van onderstaande brochure kan je bepalen hoeveel restvloeistof aanwezig is en welk systeem het best past op jouw bedrijf.

Je kan ook zelf aan de slag gaan om een biofilter of fytobak te bouwen. Een volledige beschrijving vind je in onderstaande filmpjes.

Filmpje: De bouw van een biofilter
Filmpje: De bouw van een fytobak 

Praktische leidraad spuittoestel zuivering restvloeistoffen [PDF, 29 blz, 2,33 MB]

Brochure IPM

Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een leidraad voor een duurzame witloofteelt. Een tweede deel bevat een aantal tips om als witloofbedrijf te voldoen aan de IPM-checklist.

Witloof en IPM: praktische leidraad voor witlooftelers (brochure) [PDF, 64 blz, 4,52 MB] Witloof en IPM: praktische leidraad voor witlooftelers (checklist) [PDF, 16 blz, 1,64 MB]

Bestrijding van houtduiven

Elk jaar richten houtduiven schade aan in heel wat land- en tuinbouwgewassen waaronder ook witloof. Deze duiven pikken aan de jonge planten waardoor een deel van de oogst verloren gaat. Het aantal houtduiven is de laatste jaren sterk toegenomen. De schade die zij aanrichten, wordt dan ook steeds groter.

  • Vanaf 1 maart tot en met 14 september is er bijzondere bejaging mogelijk op de percelen van de volgende gewassen: graangewassen (behalve maïs), koolgewassen, vlas, erwten, bonen, cichorei, aardbeien, suikerbieten, witloof, knolselder, wortelen, boomkwekerijgewassen en kersenboomgaarden.
  • De landbouwer kan bij de jachtrechthouder een verzoek tot deze bijzondere bejaging op een bepaald perceel (of op meerdere percelen) indienen na het vaststellen van de aanwezigheid van de houtduiven op dit perceel (deze percelen).
  • De landbouwer moet daarnaast ook andere methoden gebruiken om de houtduiven af te weren, zoals plaatsing van vogelafweersystemen.

Extra informatie

Contact

Praktijkpunt Landbouw , Tel. 016 29 01 74, praktijkpuntlandbouw@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Plagen en bestrijding

Naar boven