Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Non en New Food  > Goudsbloem

Goudsbloem

Een gouden kans

Veld met goudsbloemen

We winnen al eeuwen etherische olie voor cosmetische of farmaceutische doeleinden uit de bloemhoofdjes van goudsbloem (Calendula officinalis). Door de mechanisatie van de bloemoogst, heeft dit gewas de potentie om te evolueren naar een rendabele teelt voor de Vlaamse landbouw. Bovendien zijn zowel de bloemen als het zaad te oogsten.

In het VLAIO-project ‘Goudsbloem, een gouden kans!’ trachten we om van goudsbloem op korte termijn een praktisch haalbare en financieel lonende teelt maken. Op Proefcentrum Herent stemmen we rassenkeuze en teelttechniek af op een kwalitatieve machinale bloemenoogst. De verwerking en afzet van goudsbloemen is een parallel actiepunt. In dit project werken we samen met Ecotreasures en ILVO met de steun VLAIO.


Teeltgids goudsbloem [PDF, 20 blz, 1021,87 KB] Proefresultaten 2016 - goudsbloem [PDF, 5 blz, 510,37 KB] Proefresultaten 2017 - goudsbloem [PDF, 4 blz, 434,90 KB] Artikel uit Proeftuinnieuws: Goudsbloem, van sierbloem tot volwaardige teelt (?) [PDF, 3 blz, 577,07 KB] Artikel Proeftuinnieuws: Goudsbloem in Vlaanderen: zoektocht naar rassen met een hoge opbrengst [PDF, 3 blz, 1,01 MB]

Nieuwsbrief Teeltwijs goudsbloem

Digitale nieuwsbrief met info over onderzoeksresultaten en activiteiten.

Inschrijven op deze nieuwsbrief

Naar boven