Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Innovatieve teelten van non en new food

Innovatieve teelten van non en new food

Non & new food gewassen

In het Praktijkpunt Landbouw voeren we praktijkonderzoek naar 'non & new food' teelten. Daarbij kijken we niet alleen naar de teeltmogelijkheid van een gewas, maar slaan we ook de brug naar de verwerkende industrie. Want innovatieve teelten zijn kansrijker als er verschillende toepassingen en dus afzetkanalen zijn. Denk daarbij aan toepassingen als functionele voeding, dierenvoeding, geneesmiddelen, cosmetica, zepen, bouwmaterialen en plastics.

Wat is non & new food?

  • Non food: teelten die grondstoffen leveren aan de industrie of met toepassingsmogelijkheden als energiebron. Bijvoorbeeld vezels uit miscanthus of hennep en cosmetische olie uit goudsbloem.
  • New food: voedselgewassen die relatief nieuw zijn in onze regio of die we terug van onder het stof halen. Voorbeelden zijn koolzaad, zoete aardappel, quinoa en hennep.

In het jaarverslag vind je de gebundelde resultaten van de praktijkproeven rond innovatieve teelten van het Praktijkpunt Landbouw.

Jaarverslag 2019 Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant [PDF, 110 blz, 6,75 MB]

Innovatietuin demonstreert oliehoudende gewassen

Interreg Vlaanderen - Nederland

In de innovatietuin onderzoeken we de haalbaarheid van de lokale teelt van verschillende oliehoudende gewassen. De samenstelling en toepassingen van de zaadolie worden onderzocht door ILVO (Food Pilot) en Karel de Grote Hogeschool. Het gaat om deder, crambe, Ethiopische mosterd, karwij, koriander, dille, Cuphea, saffloer, teunisbloem, olievlas en oliepompoen.

De innovatietuin kadert in het Interregproject ‘Growing a Green Future’.

Catalogus oliehoudende gewassen van lokale teelt [PDF, 28 blz, 2,02 MB] Teeltgids 2017-2018 innovatietuin oliehoudende gewassen [PDF, 20 blz, 1,76 MB] Artikel Proeftuinnieuws: Zeven gewassen met potentieel in innovatietuin [PDF, 1 blz, 191,62 KB] Plattegrond innovatieve teelten 2019 [PDF, 1 blz, 72,61 KB]

Growing a Green Future

Europese vlag

De innovatietuin kadert in het Interregproject ‘Growing a Green Future’. Het doel van dit project is bijdragen aan de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie met biomassa als grondstof. Praktijkpunt Landbouw heeft een traditie van teelttechnisch advies voor traditionele en innovatieve teelten. Daarom leggen we binnen dit Interregproject sinds enkele jaren een innovatietuin met gewassen met oliehoudende zaden in het Praktijkpunt Landbouw aan. We toetsen hun potentieel voor de vermarkting (industrie, cosmetica, e.d.) af.
Tijdens de inspiratiesessie van 26 februari 2019 kwamen verschillende sprekers aan bod, van teler tot afnemer, om ervaringen te delen. Lees onderstaand hun bevindingen in hun presentaties.

Brochure - Kansen en knelpunten voor nieuwe teelten [PDF, 56 blz, 2,75 MB] Artikel: Samenwerking vermarkting nieuwe teelten [PDF, 2 blz, 120,70 KB] Samenwerken bij vermarkting - overzicht en paktijkvoorbeelden [PDF, 19 blz, 728,40 KB] Pleidooi voor samenwerking - Innovatiesteunpunt [PDF, 23 blz, 1,36 MB] Sojateelt in Vlaanderen - ILVO [PDF, 11 blz, 1,54 MB] Samenwerken in veredeling - ILVO [PDF, 14 blz, 858,45 KB] Vermarkten van nieuwe teelten vanuit het perspectief van de afnemer - Eco Treasures [PDF, 10 blz, 625,01 KB]

Goudsbloem: een gouden kans

Veld met goudsbloemen [JPG, 491,17 KB]

We winnen al eeuwen etherische olie voor cosmetische of farmaceutische doeleinden uit de bloemhoofdjes van goudsbloem (Calendula officinalis). Door de mechanisatie van de bloemoogst, heeft dit gewas de potentie om te evolueren naar een rendabele teelt voor de Vlaamse landbouw. Bovendien zijn zowel de bloemen als het zaad te oogsten.

In het VLAIO-project 'Goudsbloem, een gouden kans!' (GOGO) trachten we om van goudsbloem op korte termijn een praktisch haalbare en financieel lonende teelt maken. Ook binnen het Interreg project Growing a Green Future zijn er acties die deze doelstelling mee ondersteunen.

In het Praktijkpunt Landbouw stemmen we rassenkeuze en teelttechniek af op een kwalitatieve machinale bloemenoogst. De verwerking en afzet van goudsbloemen is een parallel actiepunt. Hierin werken we samen met Ecotreasures en ILVO met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Artikel - Inspiratiesessie Lokale oliën [PDF, 1 blz, 112,87 KB] Teeltgids goudsbloem [PDF, 20 blz, 1021,87 KB] Proefresultaten goudsbloem 2019 [PDF, 4 blz, 328,03 KB] Proefresultaten goudsbloem 2018 [PDF, 4 blz, 801,44 KB] Proefresultaten goudsbloem 2017 [PDF, 4 blz, 434,90 KB] Proefresultaten goudsbloem 2016 [PDF, 5 blz, 510,37 KB] Artikel Proeftuinnieuws - Plukregime beïnvloedt bloemopbrengst goudsbloem [PDF, 2 blz, 525,58 KB] Artikel Proeftuinnieuws - Zoektocht naar rassen met een hoge opbrengst [PDF, 3 blz, 1,01 MB] Artikel Proeftuinnieuws - Goudsbloem, van sierbloem tot volwaardige teelt? [PDF, 3 blz, 577,07 KB] Nieuwe inzichten in de frequentie van machinaal oogsten [PDF, 2 blz, 426,28 KB]

Quinoa: pseudograan met marktpotentieel

Quinoa gewas

Quinoa is afkomstig uit het Andesgebied, maar er zijn variëteiten die ook in ons land gedijen. In samenwerking met Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) optimaliseren we de teelttechniek en doen we praktijkervaring op inzake oogst- en planttijdstip, plantafstand, bemestingsbehoefte.

Proefresultaten quinoa 2019 [PDF, 2 blz, 255,32 KB] Proefresultaten quinoa 2018 [PDF, 3 blz, 396,52 KB] Proefresultaten quinoa 2017 [PDF, 4 blz, 202,69 KB] Proefresultaten quinoa 2016 [PDF, 3 blz, 290,43 KB]

Alternatieve groenten: zoete aardappel, crosne, zeekool, amarant, tuinmelde en soja

Logo's project 'Vele kleintjes maken groot'

Het demoproject 'Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen' heeft als doel om kleine familiale bedrijven en biobedrijven ondersteuning te bieden bij de opstart van enkele innovatieve teelten. Dit om de rendabiliteit van hun bedrijf te verhogen. Praktijkpunt Landbouw onderzoekt in dit project de teelt van zoete aardappel, crosne, zeekool, amarant, tuinmelde en soja.

Proefresultaten alternatieve groenten 2019 [PDF, 10 blz, 1,12 MB] Proefresultaten alternatieve groenten 2018 [PDF, 7 blz, 1021,72 KB] Proefresultaten 2017 zoete aardappel [PDF, 6 blz, 227,14 KB] Proefresultaten 2016 zoete aardappel [PDF, 5 blz, 362,63 KB] Artikel Proeftuinnieuws: Kansen voor kleine teelten [PDF, 1 blz, 203,36 KB] Verslag smaaktest innovatieve groenten [PDF, 5 blz, 663,09 KB]

Hop, oude teelt, nieuwe kansen

Hopveld abdij Affligem - foto Lander Loeckx

Vlaams-Brabant is dé bierprovincie bij uitstek en telt meer dan 80 brouwerijen op zijn grondgebied. Bovendien was de regio Aalst-Affligem-Asse van oudsher een belangrijk teeltgebied voor hop. Vandaag blijven er slechts 2 professionele hoptelers over in Vlaams-Brabant. De ooit zo rijke hopcultuur is nog steeds zichtbaar onder de vorm van hopplukfeesten die elk jaar in september worden georganiseerd. Omdat de provincie Vlaams-Brabant deze unieke teelt graag ziet terugkeren startten we in Praktijkpunt Landbouw met een werking rond hop.

Projectresultaten hop 2019 [PDF, 3 blz, 162,74 KB]

Hennep voor zaad en vezels

Close-up van hennepplant [JPG, 405,13 KB]

Hennep is een landbouwgewas voor de productie van textiel en touw. Het groeit zeer goed in onze streken en stelt relatief weinig eisen op het gebied van bemesting en gewasbescherming. In Praktijkpunt Landbouw onderzoeken we het teeltverloop van een demoperceel met 2 verschillende rassen.

Proefresultaten hennep 2019 [PDF, 2 blz, 205,91 KB] Proefresultaten 2017 [PDF, 3 blz, 389,06 KB]

Koolzaad, typisch Vlaams-Brabants

Ongeveer één derde van het totale Vlaamse koolzaadareaal bevindt zich in Vlaams-Brabant. In het Praktijkpunt Landbouw ligt een demonstratieve rassenproef. De waarnemingen op het koolzaadperceel neemt het Landbouwcentrum Graangewassen mee op in haar koolzaadberichten.

Proefresultaten koolzaad 2019 [PDF, 3 blz, 257,16 KB] Proefresultaten koolzaad 2018 [PDF, 3 blz, 118,13 KB] Proefresultaten koolzaad 2017 [PDF, 3 blz, 191,30 KB] Koolzaad in Proefcentrum Herent en situering in Vlaanderen [PDF, 9 blz, 1,26 MB]

Miscanthus, meer dan een energiegewas

Miscanthus

Miscanthus of olifantsgras is een meerjarig gras met een hoog potentieel als energiegewas. Zowel in Praktijkpunt Landbouw als op Proefcentrum Pamel legden we sinds 2012 proefveldjes aan. We volgen jaarlijks de evolutie in het droge stofgehalte op. Hiermee adviseren we de landbouwer over het geschikte oogsttijdstip. In het project Growing a Green Future onderzoeken we het gebruik van miscanthus als onkruidbeheersende maatregel.

Wil je op de hoogte blijven van de proefveldwerking en van begin maart tot eind april wekelijks het droge stof gehalte op enkele referentie percelen volgen? Schrijf je in op de nieuwsbrief 'Teeltwijs miscanthus'. De nieuwsbrief biedt ook een forum voor de activiteiten van andere onderzoeksinstellingen.

Proefresultaten miscanhus 2019 [PDF, 2 blz, 161,58 KB] Proefresultaten miscanthus 2018 [PDF, 3 blz, 569,53 KB] Proefresultaten miscanthus 2017 [PDF, 4 blz, 399,48 KB] Proefresultaten miscanthus 2016 [PDF, 3 blz, 407,04 KB] Tabel drogestof miscanthus Proefcentrum Herent - 2019 [PDF, 1 blz, 75,43 KB] Tabel vochtigheid miscanthus CIPF - 2020 [PDF, 1 blz, 179,94 KB] Tabel vochtigheid miscanthus CIPF - 14 april 2020 [PDF, 2 blz, 19,30 KB]

Teeltwijs miscanthus

Digitale nieuwsbrief over onderzoeksresultaten, activiteiten en adviezen rond miscanthus.

Inschrijven op Teeltwijs

Teeltwijs innovatieve teelten

Digitale nieuwsbrief met info over onderzoeksresultaten en activiteiten over innovatieve teelten.

Inschrijven op deze nieuwsbrief

Naar boven