Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Bodem-, water- en luchtkwaliteit

Bodem-, water- en luchtkwaliteit

Bodem

Een vruchtbare bodem levert voedingsstoffen, houdt het water vast en biedt kansen voor het bodemleven.

Water en lucht

Het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting speelt een belangrijke rol in onze waterkwaliteit.

Kalender

24 juni 2019

Koploperbijeenkomst Leve(n)de Bodem

Tijdens een rondleiding op het Bayer Forward Farming bedrijf Hof Ten Bosch bezoeken we de verschillende proefpercelen.

Alle activiteiten

Naar boven