Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Bodem-, water- en luchtkwaliteit  > Bodem

Bodem

Leve(n)de Bodem

Europese vlag

De land- en tuinbouw ervaart een afname van de bodemkwaliteit, waardoor de bodem zijn bufferende werking verliest. Dit resulteert in emissies, terwijl de topproductie van de landbouwgewassen in onze regio in gevaar komt. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van landbouwers noodzakelijk. In samenwerking met landbouwers wordt dit door het partnerschap van het project Leve(n)de Bodem aangepakt op verschillende niveaus, via zowel massa-, groeps- als individuele benadering.

  • Periode: oktober 2016 tot september 2019.
  • Partners: INAGRO, Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, Vlaamse Overheid, PIBO-campus, Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt PCG, Provincie Vlaams-Brabant, Hooibeekhoeve, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Lees er meer over op de website van Leve(n)de bodem

Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?

Een gezonde bodem, met voldoende organische stof, is een basisvoorwaarde voor een goede gewasopbrengst. Het is een uitdaging om een duurzaam bodembeheer te verenigen met een haalbare landbouwpraktijk binnen de mogelijkheden van de regelgeving.
Op 22 augustus vond hierover een infovergadering plaats voor land- en tuinbouwers in Hoeve De Peinwinning in Bekkevoort. Heb je deze gemist? Je kan alles nalezen in onderstaande presentaties.

Overzichtspresentatie projecten in het kader van organische stof [PDF, 30 blz, 8,39 MB] Project Soilcare - BDB [PDF, 6 blz, 630,29 KB] Actie bodemonderhoud - CVBB vzw [PDF, 5 blz, 716,82 KB] Theorie en praktijk opbouw organische stof in de bodem - BDB [PDF, 42 blz, 1,86 MB] Groenbedekkers en organische stof - CVBB vzw [PDF, 18 blz, 3,72 MB] Koester de koolstof - Eco² [PDF, 23 blz, 2,32 MB] Bokashi - Agriton [PDF, 14 blz, 3,50 MB]

20 Jaar compostproef

Interreg Vlaanderen - Nederland

Proeven op een termijn van 10 jaar en langer zijn van onschatbare waarde. Dankzij de compostproef die sinds 1997 in Boutersem aanligt, kunnen we de positieve eigenschappen van compost uit eerste hand weergeven. De proef bestaat uit 48 veldjes waar we het effect vergelijken tussen:

  • niet bemesten
  • enkel kunstmest toevoegen
  • compost toedienen in 3 verschillende dosissen: 15, 30 of 45 ton/ha
  • compost toedienen in verschillende frequenties: jaarlijks, om de 2 jaar en om de 3 jaar

Het onderzoek wordt gevoerd door de Bodemkundige Dienst van België, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en VLACO vzw.

Resultaten van het onderzoek
Na 20 jaar opvolging zijn dit belangrijke conclusies:

  • Compost levert voedingsstoffen voor het gewas
  • Compost zorgt voor een hoge hoeveelheid effectieve organische koolstof en is dus een uitstekende bodemverbeteraar
  • Compost zorgt voor een lagere gevoeligheid voor erosie en slemp, een betere infiltratiesnelheid van water, minder bodemverdichting en meer regenwormen
  • Compost leidt tot hogere landbouwopbrengsten

Presentatie:Landbouw, partner in de strijd voor het klimaat - Bas van Wesemael [PDF, 18 blz, 3,81 MB] Brochure: Aan de slag met compost [PDF, 19 blz, 1,40 MB]

Filmpje over bodem en compost

Bekijk deze video via YouTube 

Kalender

26 januari 2018

Infovergadering bodemverdichting

Bodemverdichting ligt snel op de loer. Hoe kan je verdichting vermijden of opheffen? We bezoeken het lange-termijnproefveld 'Nieuwe Stal'.

Alle activiteiten

Naar boven