Home > Kalender > Economie en landbouw > Koploperbijeenkomst Leve(n)de Bodem

Koploperbijeenkomst Leve(n)de Bodem bij Hof Ten Bosch

Met bezoek aan de Bayer Forward Farming proefpercelen

Interreg Vlaanderen - Nederland

De broers Jan en Josse Peeters van Hof Ten Bosch beheren een akkerbouwbedrijf van 140 ha. Ze telen er aardappelen voor de chipsindustrie, tarwe, maïs en suikerbieten. Op 2 ha staan ook peren die ze rechtstreeks verkopen aan de klant.

Bayer Forward Farming (BBF), het kennisplatform rond duurzame landbouwpraktijken, is te gast op dit bedrijf. De broers onderhouden een uniek proefperceel waar al 21 jaar een strook geploegd naast een strook niet-kerend ligt. Jaar na jaar worden resultaten over gewas- en bodemparameters verzameld.

Interesse? Schrijf je in

Welke thema's komen aan bod tijdens deze bijeenkomst?

 • Bodembewerking en mechanisatie
 • Organische stof en nutriënten

Programma

Europese vlag
 • 10.30 uur: Ontvangst
 • 11.00 uur:
  • Verwelkoming door Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw Vlaams-Brabant
  • Wintergerst: Digitale toepassing van variabele N-gift en Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen (PPIDD)
  • Korrelmaïs:
   • Wat doet 21 jaar niet-kerend werken met de bodem? (BDB vzw)
   • Erosiebestrijding met onderzaai van witte klaver en rood zwenkgras
   • Toepassing van drempeltechniek
 • 13.00 uur: Lunch
 • 13.30 uur:
  • Bewortelingsdiepte van teelten en groenbedekkers
  • Aardappelen: drempeltechniek
  • Wintertarwe: proef met directe inzaai en opzettelijke compactie
  • Verdichting in de bietenteelt (KBIVB vzw) + belang bandenkeuze (Mitas)
 • 15.30 uur: Netwerkmoment

Aansluitend: bezoekmoment proef met biostimulant in maïs (Zavelstraat in Huldenberg, van 17 uur tot 18 uur)

Voor wie?

Adviseurs en landbouwers die betrokken zijn bij het project Leve(n)de Bodem.

Organisator

Dienst land- en tuinbouw, Tel. 016 26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be

Wanneer

maandag 24 juni 2019 om 10.30 uur

Locatie

Hof Ten Bosch
De Limburg Stirumlaan 66
3040 Huldenberg

Stel je GPS in op de kruising ‘Ganspoel – De Limburg Stirumlaan’.
Parkeren doe je op de weidestrook voor de hoeve.

Prijs

gratis

Schrijf je in voor de koploperbijeenkomst bij Hof Ten Bosch

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven