Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Agrobiodiversiteit

Agrobiodiversiteit

Belang van agrobiodiversiteit

Biodiversiteit van al het leven op het veld, in de bodem en in de lucht is zeer nuttig voor het landbouwlandschap. De natuurlijke soorten leveren (direct of indirect) positieve diensten aan de productiefunctie van landbouw. Een voorbeeld hiervan is de beheersing van een schadelijke plaag door zijn natuurlijke vijanden. Zo een dienst heet een ecosysteemdienst, en het geheel van alle ecosysteemdiensten samen noemen we Functionele Agrobiodiversiteit. Vanuit de proefcentra stimuleren we de landbouwers om actief te werken aan het verhogen van deze Functionele Agrobiodiversiteit.

Meer natuur voor pittig fruit

Interreg Vlaanderen - Nederland

Zonder bijen geen fruit. In de belangrijkste fruitregio’s werken zeven organisaties uit Nederland en Vlaanderen samen met meer dan 100 fruittelers en diverse andere actoren. Samen bundelen ze hun krachten voor de integratie van meer natuur in de fruitteelt. Ze zoeken naar duurzame kansen voor (wilde) bijen, vleermuizen en vogels in ruil voor diensten die een goede oogst garanderen. Zo zorgen we voor heerlijk en duurzaam fruit van eigen streek.

Je kan alle acties volgen op de facebookgroep.

'Meer natuur voor pittig fruit' is een interreg-project tussen Vlaanderen en Nederland.

Aanleg en beheer akkerranden

In de provinciale proefcentra doen we onderzoek naar de samenstelling, de aanleg en het beheer van akkerranden. Hierbij gaan we uit van de vragen die leven bij landbouwers: welke samenstelling gebruik ik, wat met onkruiddruk, waar leg ik de strook aan, welk maaibeheer, ... De antwoorden uit het eerste onderzoeksjaar werden verzameld in het rapport: "Akkerranden een bundeling van ervaringen en literatuur".

Akkerranden: bundeling ervaringen en literatuur [PDF, 36 blz, 1,41 MB]

Agrobiodiversiteit in het Dijleland

Proefcentrum Herent, Regionaal Landschap Dijleland en de Nationale Proeftuin voor Witloof sloegen de handen in elkaar voor een draagvlakverbredingsproject met als thema ‘agrobiodiversiteit’. Samen met de witlooftelers demonstreerden we wat agrobiodiversiteitsmaatregelen kunnen betekenen voor de bedrijfsvoering. Agrobiodiversiteitsmaatregelen werden opgehangen aan de specifieke teelt van witloof, bijvoorbeeld plagen als witloofmineervliegen en duiven of de bestuiving van witloofzaadwortels.
Op 30 november 2015 werd een afsluitend symposium ‘Agrobiodiversiteit, vandaag en morgen’ georganiseerd. De presentaties kan je hier nalezen:

Agrobiodiversiteit in het Dijleland - Jonas De Win [PDF, 23 blz, 8,12 MB] Agrobiodiversiteit in Vlaanderen - Mathias Abts [PDF, 24 blz, 2,78 MB] Agrobiodiversiteit: kansen en knelpunten op het terrein - Katrien Janssen [PDF, 63 blz, 1,11 MB] Wilde bestuivers in de Hagelandse fruitteelt - Raf Stassen [PDF, 24 blz, 3,15 MB] Ecosysteemdiensten in Vlaanderen - Peter Van Gossum [PDF, 15 blz, 841,24 KB] Optimalisatie functionele agrobiodiversiteit - Felix Wäckers [PDF, 46 blz, 5,72 MB] De toekomst van agrobiodiversiteit - Wannes Keulemans [PDF, 23 blz, 1,70 MB]

Extra informatie

Naar boven