Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Plagen en bestrijding  > Knolcyperus

Knolcyperus

Knolcyperus, een te duchten onkruid

Knolcyperus (Cyperus esculentus) Knolcyperus (Cyperus esculentus) is een hardnekkig onkruid.
  • Het komt voor in wortel-, knol- en bolgewassen (bv. aardappel, biet, gladiolen) maar ook in maïs, vollegrondgroenten, ...
  • De verspreiding gebeurt op een hels ritme.
Om verdere verspreiding te voorkomen, moeten er maatregelen genomen worden bij de vaststelling ervan.
  • Hoe herken je knolcyperus?
  • Hoe verspreidt het zich?
  • Welke maatregelen kan je nemen?

Download de folder onderaan deze pagina voor meer informatie.

Extra informatie

Contact

Dienst land- en tuinbouw, Tel. 016-26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be

Documenten

Knolcyperus, een te duchten onkruid - folder [PDF, 2 blz, 197,63 KB]

Naar boven