Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Plagen en bestrijding  > Bacterievuur  > Gevoelige plantensoorten (waardplanten)

Gevoelige plantensoorten

Welke plantensoorten zijn gevoelig?

Lang niet alle planten zijn gevoelig voor bacterievuur. Enkel de zogenaamde 'waardplanten' zijn gevoelig voor bacterievuur en kunnen dus geïnfecteerd worden. Het zijn bijna allemaal soorten uit de rozenfamilie.

Als bijlage onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste waardplanten met hun typerende kenmerken (blad, vrucht, bloei, groeivorm, …). Zo wordt het makkelijker om de gevoelige plantensoorten te herkennen. Ook mogelijke alternatieven voor deze waardplanten worden opgesomd. De lijst bevat bekendere gevoelige plantensoorten. De meelbes (Sorbus aria) en de wolmispel (Eriobotrya) zijn minder bekende gevoelige soorten.

Mogen nieuwe waardplanten aangeplant worden?

Ja, maar je dient rekening te houden met preventieve maatregelen. In geval van aanplanting van waardplanten op minder dan 500 meter van een fruitperceel, moet je volgende werkzaamheden opvolgen:
  • Regelmatige controle tijdens het groeiseizoen (begin april tot eind augustus).
  • Noodzakelijke snoei tijdens de winter.
Overweeg daarom mogelijk andere waardevolle planten die minder onderhoud vragen:
  • Een haag van Prunus spinosa (sleedoorn) is een mogelijk alternatief voor meidoorn. Sleedoorn is landschappelijk en ecologisch waardevol en geen waardplant.

Het ene ras is eveneens gevoeliger voor bacterievuur dan het andere. De lijsten met bacterievuurgevoeligheid bij appel, peer en sierplanten kunnen je verder helpen.

Wil je hoogstamboomgaarden of landschappelijke hagen aanplanten? Win eerst even advies in bij het Regionaal Landschap waar je gemeente deel van uitmaakt. Zij kunnen je onder andere informatie geven over de gevoeligheid van bepaalde soorten en rassen voor bacterievuur.

Naar boven