Home > Nieuws > Economie en landbouw > Activiteitssubsidie Week van de Korte Keten

Subsidie voor activiteiten tijdens de Week van de Korte Keten (07 januari 2019)

Wat en voor wie?

Verenigingen, gemeenten of organisaties die een kleinschalige activiteit, actie of project organiseren tijdens de Week van Korte Keten van 4 tot en met 12 mei 2019, mogen hun kosten doorgeven aan De Provinciale Landbouwkamer. Eén hoofdvoorwaarde: de activiteit moet bijdragen aan een positief imago van onze Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw. Na de beoordelingsprocedure beslist de Provinciale Landbouwkamer of jouw activiteit in aanmerking komt voor de subsidie.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de Provinciale Landbouwkamer tot uiterlijk 1 april 2019. Dit mag per post of email op volgend adres:

Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant
t.a.v. Geert Mertens
Provincieplein 1
3001 Leuven
landbouw@vlaamsbrabant.be

Naar boven