Home  > Economie en landbouw  > Economisch beleid  > POM

POM Vlaams-Brabant

De POM Vlaams-Brabant als beleidsuitvoerend orgaan

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) is door de provincie Vlaams-Brabant opgericht als een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid. De POM Vlaams-Brabant staat in voor het uitvoeren van het sociaal-economisch beleid van de provincie Vlaams-Brabant.

Het ter beschikking stellen van kwaliteitsvolle infrastructuur aan het bedrijfsleven vormt de kerntaak van de POM.
Initiatieven zijn:

  • het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.
  • de reconversie van Brownfields.
  • het duurzaam beheren van bedrijventerreinen.
  • mee besturen van bedrijvencentra verspreid over de provincie.

Met strategische projecten in de sectoren logistiek en voeding en met het Luchthavenhuis is de POM bovendien pionier in de versterking van het economisch weefsel in de provincie Vlaams-Brabant.

Ga naar de website van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant

Extra informatie

Contact

POM Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 71 90, info@pomvlaamsbrabant.be

Naar boven