Home  > Economie en landbouw  > Economisch beleid  > Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: samen sterk

Om gemeenschappelijke doelstellingen na te streven, kunnen gemeenten zich verenigen in zogenaamde "intergemeentelijke samenwerkingsverbanden". Projecten, die de gemeenten in het belang van hun inwoners willen realiseren, zijn vaak dermate complex, dat het onmogelijk is om deze binnen de gemeentelijke administratie uit te voeren. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband, opgericht door verschillende belanghebbende gemeenten, brengt middelen en kennis samen, zodat een succesvolle aanpak gegarandeerd wordt.

Welke soorten samenwerkingsverbanden bestaan er?

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - ze worden nog vaak "intercommunales" genoemd, zijn er in alle maten en gewichten: voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet, voor afvalbeleid, kabeldistributie, voor het aanleggen en beheren van het rioleringsnet, ...
Specifiek voor het sociaal-economisch beleid zijn er twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

  • Haviland, in het arrondissement Halle-Vilvoorde.
  • Interleuven in het arrondissement Leuven.

Opdrachten

Deze organisaties voeren onder andere de volgende opdrachten uit:

  • Bouwen van sociale woningen.
  • Aanleg en beheer van bedrijventerreinen.
  • Openbare werken (wegen, rioleringen, ...).
  • Bouwprojecten voor de gemeenten (bv. een gemeentehuis, een gemeentelijk sportcomplex, ...).

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn belangrijke partners van de provincie bij het uitvoeren van het sociaal-economisch beleid.

Extra informatie

Contact

Dienst economie, Tel. 016-26 72 92, economie@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Naar boven