Home  > Economie en landbouw  > Economisch beleid  > ERSV

ERSV: Taskforce Spitsregio Leuven en Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV)

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) is een vzw die twee ESF-projecten "Versterkt Streekbeleid" promoot voor:

 • regio Leuven.
 • regio Halle-Vilvoorde.

De vzw is de facto een juridisch vehikel voor de werking van Taskforce Spitsregio Leuven en Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Themawerkgroep Mobiliteit en Themawerkgroep Werk & Economie.

Taskforce Spitsregio Leuven

Burgemeestersoverleg - Taskforce Spitsregio Leuven

Binnen het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant wordt het sociaaleconomisch streekbeleid voorbereid in een Taskforce Spitsregio. Deze Taskforce Spitsregio Leuven

 • koppelt permanent terug naar het Burgemeestersoverleg als een vast agendapunt.
 • omvat steden en gemeenten, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie en deskundigen in een nieuw partnerschap.
 • resulteert in een gezamenlijke visie over het te voeren sociaaleconomisch beleid in de regio met daaraan gekoppeld: gedragen en duidelijk opvolgbare, meetbare doelstellingen en acties.
 • is aandachtig voor werk en economie op evenwichtige wijze en voor aanpalende beleidsdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening en welzijn.
 • heeft als doel om invloed uit te oefenen op beleidsbepalende processen om vooruitgang te boeken ten behoeve van de regio, maar ook en vooral gezamenlijke acties te ondernemen.

Want Spitsregio Leuven moet spitsregio blijven!

Lees meer over de Taskforce Spitsregio Leuven op de website van Versterkt Streekbeleid

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

De burgemeesters van regio Halle-Vilvoorde komen al geruime tijd samen in het overlegplatform Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Ze willen zo de uitvoering van gezamenlijke beleidsprioriteiten, geformuleerd in het Toekomstplan van 2014, faciliteren.

Binnen dit Toekomstforum werkt men in Themawerkgroepen:

 • Themawerkgroep Werk en Economie
 • Themawerkgroep Mobiliteit
 • Themawerkgroep Onderwijs
 • Themawerkgroep Veiligheid
 • Themawerkgroep Wonen
 • Themawerkgroep Zorg en welzijn

Er is een inhoudelijk actieplan afgesproken onder het motto "Onze regio, onze toekomst". De burgemeesters van Halle-Vilvoorde zijn ambitieus en eisen een specifieke streekbenadering om de grootstedelijke problemen en andere ontwikkelingsvraagstukken het hoofd te bieden.

Lees meer over het Toekomstforum Halle-Vilvoorde op de Toekomstforum-website

Extra informatie

Contact

Externe websites

ERSV Vlaams-Brabant - Versterkt Streekbeleid

Naar boven