Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Subsidie versterking handelskernen

Versterking handelskernen

Wat

De provincie geeft jou een subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern:

 • maximaal voor de helft van de totale projectkosten.
 • met een maximum van 10.000 euro per project.
  • Voor projecten ter promotie van de detailhandel kennen we maximaal 5.000 euro toe.
 • Enkel voor werkings- en investeringskosten (loonkosten komen niet in aanmerking).
 • Projecten duren maximum van twee jaar.
 • Meerdere projecten indienen per jaar kan.

Het aantal goedgekeurde projecten per oproep is afhankelijk van:

 • Het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • De kwaliteit van het voorstel met voorrang voor projecten die:
  • zeer duidelijk bijdragen aan handelskernversterking.
  • een vernieuwend karakter hebben.
  • een duurzaam effect vertonen.
  • aandacht hebben voor toegankelijkheid.
  • voortvloeien uit een overkoepelende visie op detailhandel.

Voorbeelden

 • Concrete projecten:
  • Maatregelen die de leegstand tegengaan zoals vitrinebestickering, pop-ups, …
  • Aantrekken handelaars en 'trekkers': opmaak prospectus, acties voor acquisitie van nieuwe handelaars, gemeentelijke cadeaucheques, …
  • Monitoring: instrumenten om evoluties en gevolgen van maatregelen te meten, …
  • Infrastructuurmaatregelen: heraanleg dorpskern, verbetering bereikbaarheid handelskern, …

Heb je een projectidee? Contacteer de dienst economie en toets je idee af!

Wie

De 65 Vlaams-Brabantse gemeenten.

Procedure

Dien jouw digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant met behulp van het aanvraagformulier onderaan. Er is jaarlijks één deadline:

 • 15 april
 • Online aanvragen
  Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag. Het aanvraagformulier voor 2020 raadpleeg je weldra op deze pagina.
Naar boven