Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Subsidie versterking handelskernen

Versterking handelskernen

Wat

De provincie geeft jou een subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern:

 • maximaal voor de helft van de totale projectkosten.
 • met een maximum van 10.000 euro per project.
  • Voor projecten ter promotie van de detailhandel kennen we maximaal 5.000 euro toe.
 • Enkel voor werkings- en investeringskosten (loonkosten komen niet in aanmerking).
 • Projecten duren maximum van twee jaar.
 • Meerdere projecten indienen per jaar kan.

Het aantal goedgekeurde projecten per oproep is afhankelijk van:

 • Het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • De kwaliteit van het voorstel met voorrang voor projecten die:
  • zeer duidelijk bijdragen aan handelskernversterking.
  • een vernieuwend karakter hebben.
  • een duurzaam effect vertonen.
  • aandacht hebben voor toegankelijkheid.
  • voortvloeien uit een overkoepelende visie op detailhandel.

Voorbeelden

 • Concrete projecten:
  • Maatregelen die de leegstand tegengaan zoals vitrinebestickering, pop-ups, …
  • Aantrekken handelaars en 'trekkers': opmaak prospectus, acties voor acquisitie van nieuwe handelaars, gemeentelijke cadeaucheques, …
  • Monitoring: instrumenten om evoluties en gevolgen van maatregelen te meten, …
  • Infrastructuurmaatregelen: heraanleg dorpskern, verbetering bereikbaarheid handelskern, …

Heb je een projectidee? Contacteer de dienst economie en toets je idee af!

Wie

De 65 Vlaams-Brabantse gemeenten.

Procedure

Dien jouw digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant met behulp van het aanvraagformulier onderaan.
Omwille van de Coronacrisis zijn voor 2020, 2 bijkomende indienmomenten voorzien:

 • 15 juni
 • 15 oktober
ONLINE aanvragen
Naar boven