Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Subsidie versterking handelskernen

Versterking handelskernen

Wat

De provincie geeft jou een subsidie voor beleidsadvies of concrete projecten ter versterking van de handelskern:

 • maximaal voor de helft van de totale projectkosten.
 • met een maximum van 12.500 euro per project.
 • Enkel voor werkings- en investeringskosten (loonkosten komen niet in aanmerking).
 • Projecten hebben een standaardduur van twee jaar (gemotiveerde verlenging voor 1 jaar mogelijk).
 • Meerdere projecten indienen per jaar kan.

Het aantal goedgekeurde projecten per oproep is afhankelijk van:

 • Het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • De kwaliteit van het voorstel met voorrang voor projecten die:
  • zeer duidelijk bijdragen aan handelskernversterking.
  • een vernieuwend karakter hebben.
  • voortvloeien uit een overkoepelende visie op detailhandel.

Voorbeelden

 • Projecten beleidsadvies:
  • Detailhandelsplan of strategisch-commercieel plan.
  • Afbakening handelskern
  • Horecabeleidsplan
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Gestructureerde bevragingen
  • ...
 • Concrete projecten:
  • Maatregelen die de leegstand tegengaan zoals vitrinebestickering, pop-ups, …
  • Aantrekken handelaars en 'trekkers': opmaak prospectus, acties voor acquisitie van nieuwe handelaars, gemeentelijke cadeaucheques, …
  • Monitoring: instrumenten om evoluties en gevolgen van maatregelen te meten, …
  • Infrastructuurmaatregelen: heraanleg dorpskern, verbetering bereikbaarheid handelskern, …

Heb je een projectidee? Contacteer de dienst economie om je idee af te toetsen!

Wie

De 65 Vlaams-Brabantse gemeenten.

Procedure

Dien jouw digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant met behulp van het aanvraagformulier onderaan. Er zijn jaarlijks twee deadlines:

 • 15 april
 • 15 oktober
 • Online aanvragen
  Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag.
Naar boven