Home > Nieuws > Economie en landbouw

Baanbrekend winkelen: een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen (12 juni 2018)

Baanwinkels en gemeenten op één lijn: de resultaten!

Een steenweg loopt doorheen meerdere steden en gemeenten, die allen te maken krijgen met een steenwegproblematiek. De crisis rond de Vlaamse steenwegen is voelbaar, en veel lokale beleidsmakers willen graag dat er iets gebeurt omtrent de verminderde leefbaarheid voor wonen, de onhoudbare druk op het vlak van mobiliteit, de verschuiving van het detailhandelsaanbod van kern naar steenweg, maar… Het geweer van schouder verleggen, vraagt soms ‘heldenmoed’. Die moed en inzet hebben de gemeenten langs de N10 en N70 gehad. Samen met hun provinciebesturen zetten ze hun ambitie van een leefbare steenweg 2030 op de rails. Met steun van de Vlaamse overheid en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling werkten ze gedurende twee jaar samen in het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’. Doel van het project? Een toekomstbeeld ontwikkelen voor twee steenwegen die met de problematiek van verlinting en ongecontroleerd uitzwermen van detailhandel geconfronteerd worden: de N10 tussen Aarschot en Lier, en de N70 tussen Antwerpen en Gent. 

De resultaten van de samenwerking werden op 11 juni 2018 gepresenteerd, tijdens een slotconferentie 'Baanbrekend winkelen' in Antwerpen. De voornaamste documenten bieden we u hier ook aan:

  • 'Baanbrekend winkelen: Algemeen rapport': toelichting bij het project
  • 'Baanbrekend winkelen: N10': de visie 2030 voor de steenweg van Aarschot naar Lier
  • 'Baanbrekend winkelen: N70': de visie 2030 voor de steenweg van Antwerpen naar Gent
  • 'Baanbrekend winkelen: Leidraad: Een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen', een algemene leidraad voor een aanpak van de steenwegen
  • 'Baanbrekend winkelen: Model voor vereveningsaanpak voor detailhandel langs steenwegen.
Met deze inspirerende documenten willen we de gemeenten aanzetten om zelf de uitdaging aan te gaan, om de switch te maken van 'Ja, maar…', naar 'Ja, en … hoe gaan we dit aanpakken?'.
Naar boven