Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Detailhandel

Detailhandel

Detailhandel in Vlaams-Brabant

Kennisnetwerk Detailhandel - logo

De provincie Vlaams-Brabant wil een gevarieerd en kwalitatief detailhandelsaanbod te ontwikkelen, afgestemd op de noden van consumenten en inwoners.

  • Inzet om de bestaande handelskernen te versterken om zo ervoor te zorgen dat elke inwoner van Vlaams-Brabant kan beschikken over een zo compleet mogelijk detailhandelsaanbod binnen een aanvaardbare afstand.
  • Met oog voor de herstructurering en het concentreren van baanwinkellocaties en grootschalige detailhandel.
  • Tot slot zal de provincie proberen in te spelen op relevante trends en ontwikkelingen.

Zet vaart achter je detailhandel: folder met overzicht van de provinciale beleidsinstrumenten

De provincie Vlaams-Brabant zet in op handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten. Doel is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod detailhandel in de buurten en kernen. In de onderstaande folder krijg je een overzicht van hoe de provincie haar lokale besturen ondersteunt in hun detailhandelsbeleid.

Folder: Zet vaart achter je detailhandel - 2017 [PDF, 2 blz, 1,64 MB]

Website

Vlaams-Brabant maakt daarom deel uit van het Kennisnetwerk Detailhandel dat alle relevante gegevens over detailhandel verzamelt en ontsluit voor een groot publiek: www.detailhandelvlaanderen.be . Via de knop "Provincies en gemeenten" bovenaan kan je gedetailleerde gegevens over welvaart, leegstand en koopstromen van alle 65 Vlaams-Brabantse gemeenten terugvinden.

Naar boven