Home > Kalender > Wonen en milieu

Stakeholdersoverleg over nieuwe visienota ruimtelijk beleid

Toelichting vernieuwde ruimtelijke beleid

De provincie startte in 2014 met een proces om haar ruimtelijk beleid te vernieuwen. Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant was op dat moment precies 10 jaar oud en was aan vernieuwing toe. In 2015 werd reeds een intensief traject met stakeholders doorlopen om de aanzet voor de vernieuwde visie te bespreken. In 2016 werd, voortbouwend op de ontvangen input, het globale verhaal verder vorm gegeven en inhoudelijk verdiept. De deputatie heeft nu de ruimtelijke uitgangspunten en kernprincipes voor het vernieuwde provinciaal ruimtelijk beleid gevalideerd.

De grote beleidsmatige ruimtelijke opgave die de provincie zich vooropstelt is om ruimtelijke ontwikkelingen (woonopgave, voorzieningen, economie) te koppelen aan duurzame mobiliteitsnetwerken. Enkel zo kunnen de zware mobiliteitsproblemen in de provincie aangepakt worden. Daarnaast wordt de klemtoon gelegd op het efficiƫnter gebruiken van de beschikbare ruimte (multifunctioneel ruimtegebruik, reconversie van bestaande ruimte, beperken aansnijden bijkomende ruimte).

Tijdens de gedetailleerde toelichting is ook ruimte voor debat en feedback voorzien.

En na het stakeholdersoverleg?

De komende weken worden de kernprincipes van de vernieuwde provinciale visie besproken op diverse overlegfora en met verschillende groepen van belanghebbenden. Nadien zal de Visienota Ruimte gefinaliseerd worden. De validatie hiervan door de provincieraad zal het startpunt van de formele procedure voor de juridische verankering vormen, onder de vorm van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant.

Programma

  • 14 uur - Toelichting krachtlijnen Visienota Ruimte Vlaams-Brabant
  • 15 uur - Inhoudelijk debat
  • 16.30 uur - Afsluiten met een drankje

Voor wie?

  • Lokale besturen
  • Georganiseerde bevolking
  • Bedrijven
  • Administraties
  • Experts

Inschrijvingen werden afgesloten

Organisator

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Wanneer

dinsdag 21 maart 2017 van 14.00 tot 16.30 uur

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Contact

Katrien Putzeys, Stephan Reniers of Hans Janssens, tel. 016 26 75 07, visienotaruimte@vlaamsbrabant.be

Prijs

gratis

Naar boven