Home > Kalender > Wonen en milieu > Klankbordgroep beleidskader woningdelen

Klankbordgroep voor een beleidskader woningdelen

Waarom een beleidskader woningdelen?

De provincie Vlaams-Brabant zet in op Woningdelen. Zo ondersteunen we al 19 projecten en delen we de verworven kennis via www.vlaamsbrabant.be/woningdelen.

Lokale besturen en projecten zitten vaak met vragen wat betreft aspecten van ruimtelijke ordening:

  • Op welke locaties binnen de gemeente zijn projecten woningdelen wenselijk?
  • Hoe past dit binnen het ruimtelijk en het woonbeleid?
  • Welke handvaten heb je als lokaal bestuur?

We willen een beleidskader ontwikkelen dat lokale besturen kunnen toepassen wanneer ze rond dit thema aan de slag gaan of wanneer ze concrete vragen krijgen van (opstartende) projecten.
Doel is ook instrumenten en tools te ontwikkelen zoals modellen van stedenbouwkundige voorschriften en methodes om om te gaan met verkavelingsvoorschriften. Niet-stedenbouwkundige aspecten zoals bepaalde engagementen die een project neemt (o.a. hoe vermijden dat promotoren misbruik maken van de term 'woningdelen', aspecten van solidair wonen en ecologische aspecten) komen eveneens aan bod.

Voor en door lokale besturen: klankbordgroep

We betrekken de lokale besturen graag bij de opmaak van dit beleidskader en bijhorende instrumenten. Via de klankbordgroepen kan je als lokaal bestuur inspiratie opdoen en mee input leveren.

Opgelet! Het aantal deelnemers per sessie is beperkt.

Reserveer snel je plaats

Doelgroep

  • Burgemeesters, gemeentesecretarissen en bevoegde schepenen
  • Bevoegde ambtenaren: ruimtelijke ordening, wonen
  • IGS: woonconsulenten, co√∂rdinatoren

Kies uit vier mogelijke momenten

  • Maandag 18 september 2017 van 14 tot 16 uur
  • Dinsdag 19 september 2017 van 14 tot 16 uur
  • Donderdag 21 september 2017 van 10 tot 12 uur (volzet)
  • Dinsdag 26 september 2017 van 14 tot 16 uur (volzet)

Is het moment van je voorkeur al volzet? Kan je niet op een andere datum? Contacteer ons via woningdelen@vlaamsbrabant.be

Organisator

Dienst wonen i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen, beide deel uitmakend van het Steunpunt Wonen, 016 26 73 56, woningdelen@vlaamsbrabant.be

Wanneer

maandag 18 september 2017 van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie

Zaal 4+5

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Prijs

gratis

Online inschrijven

Opgelet: alle velden met een * moeten worden ingevuld.
Naar boven