Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Leningen, premies en subsidies  > Aangepast bouwen of verbouwen

Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Wat

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inkomensvoorwaarde:
Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 38.270 euro voor een alleenstaande en 54.230 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2014-inkomsten 2013). Deze bedragen worden verhoogd met 3.270 euro per persoon ten laste.

Procedure

Publicaties

Levenslang wonen

De handleiding voor comfortabel wonen geeft praktische tips om levenslang veilig en comfortabel te wonen

Alle publicaties

Naar boven