Home > Nieuws > Overgangsperiode verordeningen hemelwater

Overgangsperiode voor stedenbouwkundige verordeningen hemelwater (08 januari 2014)

Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over

  • regenwaterputten
  • infiltratievoorzieningen
  • buffervoorzieningen
  • gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

Overgangsperiode naar aangepaste provinciale verordeningen

Binnen de zes maanden past de provincie Vlaams-Brabant haar provinciale verordeningen aan de gewestelijke verordening aan. Na die aanpassing bestaan er geen tegenstrijdigheden meer: de provinciale verordening kan enkel strengere voorwaarden opleggen, en geen mildere.

In de overgangsperiode, die maximaal zes maanden zal duren, moet zowel aan de gewestelijke als aan de provinciale verordeningen voldaan zijn.

Opgelet: provinciale verordening blijft strenger voor materiaalgebruik verhardingen

In de praktijk is de nieuwe gewestelijke verordening strenger dan de 'oude' provinciale verordeningen, op één uitzondering na: de nieuwe gewestelijke verordening legt geen beperkingen op aan het materiaalgebruik voor verhardingen. De provinciale verordening verplicht het gebruik van doorlatende materialen.

Daarom gaat u als aanvrager als volgt te werk in de overgangsperiode:

  1. u voegt de aanstiplijst van de nieuwe gewestelijke verordening bij uw aanvraag.
  2. u voegt er een verklaring aan toe over het gebruik van materialen voor verhardingen ('halfdoorlatende' verhardingen bestaan niet meer volgens de nieuwe gewestelijke verordening):
    • doorlatende verhardingen moeten niet meegerekend worden.
    • ondoorlatende verhardingen zijn slechts toegelaten in uitzonderlijke, te motiveren, omstandigheden; de verhardingen worden volledig meegerekend.

Lees de volledige tekst en download de aanstiplijst op de website van Ruimte Vlaanderen

Lees een technische toelichting, praktische informatie en voorbeeldsystemen op de website van integraal waterbeleid