Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Samen met jou naar een klimaatneutrale provincie

Samen met jou (naar een klimaatneutrale provincie)

Klimaattop Vlaams-Brabant

Op 27 en 28 november 2015 vond de eerste Vlaams-Brabantse klimaattop plaats.

Gemeenten

Samen met gemeenten werken we aan een klimaatneutrale provincie. Het aanbod Vlaams-Brabant Klimaatneutraal voor de doelgroep gemeenten.

Bedrijven

Samen met bedrijven werken we aan een klimaatneutrale provincie. Het aanbod Vlaams-Brabant Klimaatneutraal voor de doelgroep bedrijven.

Scholen

Samen met leerkrachten, leerlingen, ouders,... werken we aan een klimaatneutrale provincie. Het aanbod Vlaams-Brabant klimaatneutraal voor de doelgroep scholen.

Middenveld

Samen met het middenveld werken we aan een klimaatneutrale provincie. Het aanbod Vlaams-Brabant Klimaatneutraal voor de doelgroep middenveld.

Nieuws

Eetbaar Hoegaarden

Waarom zou je voedsel kopen dat van kilometers ver moet komen als je het vlakbij lekker en vers kan vinden? Eetbaar Hoegaarden laat haar inwoners kennismaken met duurzame producten van lokale boeren en handelaars. Het doel? Minder CO2 uitstoten! Een mooi participatieproject.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Draaiboek participatief klimaatbeleid

Acht werkmethoden voor de opzet van een klimaatparticipatietraject in jouw gemeente. Tips, concrete stappen en praktijkvoorbeelden om inwoners, bedrijven en verenigingen in jouw gemeente te laten samenwerken aan het klimaatbeleid.

Alle publicaties

Naar boven