Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Regionale landschappen

Regionale landschappen

Streek met eigen identiteit, belangrijke natuur- en landschapswaarden

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden.

De regionale landschappen werken aan duurzame natuur- en landschapszorg. Zij doen dit in overleg met alle gebruikers (gemeenten, verenigingen, ...) van de open ruimte binnen hun regio.

Provincie coördineert en geeft subsidies

De provincie coördineert en geeft financiële steun in de vorm van subsidies aan projecten.
Voorbeelden van projecten zijn:

  • Holle wegen.
  • Poelen.
  • Hoogstamboomgaarden.
  • Soortenbescherming.
Naar boven