Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > INL, regionale landschappen en boswerking

INL, regionale landschappen en boswerking

Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL)

INL-ploegen: medewerker in actie

De INL-ploegen helpen de gemeenten met hun biodiversiteitsbeleid. Ze staan in voor:

 • Het beheer van kleine landschapselementen:
  • Hagen.
  • Houtkanten.
  • Poelen.
  • Bermen.
  • Hooilandjes.
 • Landschap- en natuurontwikkeling:
  • Aanplantingen, inrichting en beheer van natuurgebieden.
  • Soortbescherming.

Niet alleen dragen ze zo bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, ze helpen de gemeenten ook bij de uitvoering van hun acties voor de koesterburen.

Naast hun natuurfunctie zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in onze provincie.

De provincie ondersteunt en coördineert de INL-ploegen.

Regionale landschappen

Overzichtskaart regionale landschappen in Vlaams-Brabant [JPG, 51,63 KB]

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden.

De regionale landschappen werken aan duurzame natuur- en landschapszorg. Zij doen dit in overleg met alle gebruikers (gemeenten, verenigingen, ...) van de open ruimte binnen hun regio.

In Vlaams-Brabant zijn 5 regionale landschappen actief:

De provincie coördineert en geeft financiële steun in de vorm van subsidies.
Voorbeelden van projecten zijn:

 • Holle wegen.
 • Poelen.
 • Hoogstamboomgaarden.
 • Soortenbescherming.

Provinciale boswerking

Bosbeheer in bosgroep

Het is nog even wachten op onze boswerking. Tot het voorjaar van 2017. Dan pakken we uit met ons aanbod. Vandaag zijn we volop bezig met de uitwerking daarvan.

Heb je nu al een vraag over het beheer van jouw bos? En is dat bos gelegen in Vlaams-Brabant? Mail ons: bos@vlaamsbrabant.be. Vergeet niet om je naam, adres en telefoonnummer te vermelden, zodat we je terug kunnen bereiken.

Nieuws

Hoogstamfruit is de max

Hoogstamboomgaarden trakteren ons op lekker fruit. Ze zijn bovendien van groot belang voor ons landschap en de natuur. Daarom steunt de provincie Regionaal Landschap Noord-Hageland in haar werking rond hoogstamboomgaarden.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Demer: vallei in actie

Kaart met de voorstelling van het samenwerkingsproject voor een veilige, natuurlijke en recreatieve herinrichting van de Demer- en Laakvallei.

Alle publicaties

Kalender

14 september 2017

Jaarvergadering INL

Jaarvergadering over de werking van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura.

Alle activiteiten

Naar boven