Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > INL en regionale landschappen

INL en regionale landschappen

Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL)

INL-ploegen: medewerker in actie

De INL-ploegen helpen de gemeenten met hun biodiversiteitsbeleid. Ze staan in voor:

 • Het beheer van kleine landschapselementen:
  • Hagen.
  • Houtkanten.
  • Poelen.
  • Bermen.
  • Hooilandjes.
 • Landschap- en natuurontwikkeling:
  • Aanplantingen, inrichting en beheer van natuurgebieden.
  • Soortbescherming.

Niet alleen dragen ze zo bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, ze helpen de gemeenten ook bij de uitvoering van hun acties voor de koesterburen.

Naast hun natuurfunctie zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in onze provincie.

De provincie ondersteunt en coördineert de INL-ploegen.

Regionale landschappen

Overzichtskaart regionale landschappen in Vlaams-Brabant [JPG, 51,63 KB]

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden.

De regionale landschappen werken aan duurzame natuur- en landschapszorg. Zij doen dit in overleg met alle gebruikers (gemeenten, verenigingen, ...) van de open ruimte binnen hun regio.

In Vlaams-Brabant zijn 5 regionale landschappen actief:

De provincie coördineert en geeft financiële steun in de vorm van subsidies.
Voorbeelden van projecten zijn:

 • Holle wegen.
 • Poelen.
 • Hoogstamboomgaarden.
 • Soortenbescherming.

Nieuws

Hoogstamfruit is de max

Hoogstamboomgaarden trakteren ons op lekker fruit. Ze zijn bovendien van groot belang voor ons landschap en de natuur. Daarom steunt de provincie Regionaal Landschap Noord-Hageland in haar werking rond hoogstamboomgaarden.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Demer: vallei in actie

Kaart met de voorstelling van het samenwerkingsproject voor een veilige, natuurlijke en recreatieve herinrichting van de Demer- en Laakvallei.

Alle publicaties

Kalender

14 september 2017

Jaarvergadering INL

Jaarvergadering over de werking van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura.

Alle activiteiten

Naar boven