Home  > Welzijn en gezondheid  > Vrijwilligers  > Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

Gratis vrijwilligersverzekering

Iedere organisatie is verplicht om een verzekering af te sluiten voor haar vrijwilligers.

De provincie Vlaams-Brabant biedt deze verzekering gratis aan, samen met Belfius.

Voor wie is de vrijwilligersverzekering bedoeld?

Voor elke vrijwilligersorganisatie, met voorrang voor kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen:

  • vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid, zoals vzw's.
  • feitelijke verenigingen, al dan niet met vaste medewerkers, zoals een buurtcomité, een hobbyvereniging, een groep die ziekenbezoeken of hulp aan bejaarden organiseert.
  • feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel voor zover de activiteiten die men organiseert niet opgenomen zijn in de verzekering van de koepel. Vraag na of uw activiteit niet verzekerd is door de koepel. Bij een eventuele dubbele verzekering kan de Belfius-polis niet aangesproken worden.

Hoe werkt de verzekering?

De vrijwilligersverzekering geeft jouw organisatie per jaar recht op 100 "vrijwilligersdagen". Een vrijwilligersdag is elke kalenderdag dat één vrijwilliger verzekerd is. Zo kan jouw organisatie haar activiteiten verzekeren zoals het haar het beste uitkomt: bijvoorbeeld vier activiteiten met 25 vrijwilligers verzekeren of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers.

Elke organisatie kan bovenop de 100 gratis vrijwilligersdagen nog 200 extra dagen aankopen bij Belfius. Je betaalt hiervoor 30 euro inclusief taksen en kosten per 100 dagen.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering biedt dekking voor

  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
  • rechtsbijstand.
  • lichamelijke ongevallen.

Hoe aanvragen?

Je vrijwilligersorganisatie moet eerst erkend worden.

  • Stuur onderstaand aanvraagformulier naar het vrijwilligersloket van je gemeente, of naar de provincie als jouw gemeente geen vrijwilligersloket heeft. De lijst met vrijwilligersloketten vind je onderaan.
  • Binnen de zes weken ontvang je een erkenningsnummer om jouw activiteit te verzekeren bij Belfius.
  • Doe aangifte van elke activiteit die je wil verzekeren via het online aangifteformulier

Schade aangeven

Schade opgelopen? Dien online een schadeaangifteformulier in bij Belfius.

Publicaties

Verzekering vrijwilligerswerk

Folder met de voorwaarden en modaliteiten voor de gratis collectieve verzekering voor vrijwilligers.

Alle publicaties

Naar boven