Home  > Welzijn en gezondheid  > Voor organisaties en professionelen  > Thuiszorg  > Mantelzorg

Mantelzorg

Wat is mantelzorg

Zorg je intensief voor je chronisch zieke partner, bejaarde (schoon)moeder/vader, kind met een handicap of een hulpbehoevende vriendin? Dan ben je één van de 100.000 mantelzorgers in Vlaams-Brabant.

Kenmerkend voor mantelzorg is dat er een persoonlijke band bestaat tussen tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Vakantie, ook voor mantelzorgers

Wil je samen op vakantie of er even tussenuit met je zorgbehoevend kind, partner of met het hele gezin? Er is een aanbod op maat dat rekening houdt met je noden en wensen. Wil je er liever zelf eens tussenuit? Ook dat kan. Neem een kijkje in onderstaand document 'Vakantie voor mantelzorgers', waarin je een overzicht van de mogelijkheden vindt.

Mantelzorgverenigingen

Er bestaan 6 erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen. Deze verenigingen ontwikkelen activiteiten om mantelzorgers te steunen: ze verzamelen en verstrekken informatie, sensibiliseren, organiseren vorming, ...

Contactadressen:

Mantelzorgprojecten

De provincie moedigt initiatieven voor mantelzorgers aan met projectsubsidies. In 2011werden volgende projecten ondersteund:

  • De publicatie van een aangrijpend boek met uiteenlopende getuigenissen van mantelzorgers die de persoon voor wie ze zorgden verloren, meestal na een intensive zorgperiode.

  • De ontwikkeling van een brochure over hef- en tiltechnieken in de zorg, eventueel gekoppeld aan een vorming.

  • De organisatie van 'lotgenotencontact', zowel lijfelijk als virtueel, en een bundeling van good practices.

  • Project nachtzorg gekoppeld aan een vervoerdienst in de rand rond Brussel.

  • Het organiseren van adempauzes (of respijtzorg) voor mantelzorgers, gebaseerd op een onderlinge solidariteit. Opstart is voorzien in 2013.

  • Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers in enkele regio's waar het tot nu toe moeilijker is om deze te bereiken.

Nieuws

Steun mantelzorg

Mantelzorg

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt mantelzorgers via thuiszorg, overlegt met mantelzorgverenigingen en geeft subsidies aan projecten van deze mantelzorgorganisaties.

Alle nieuwsberichten