Home  > Welzijn en gezondheid  > Voor organisaties en professionelen  > Thuiszorg  > Elektronisch zorgplan

Elektronisch zorgplan

Van een papieren versie naar een elektronische versie

Sinds februari 2007 kunnen de eerstelijnshulpverleners in Vlaams-Brabant gebruik maken van het elektronisch zorgplan.

In de beginfase is er vrij getrouw verder gebouwd op het uniforme papieren zorgplan dat in de provincie reeds lang in gebruik is. Al de functies van het papieren zorgplan zijn in de elektronische versie aanwezig. Er zijn echter een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd die juist de meerwaarde uitmaken van een elektronische versie en die eigen zijn aan de informatietechnologie.