Home  > Welzijn en gezondheid  > Ouderen en thuiszorg  > Inspiratiebank seniorenraden

Inspiratiebank seniorenraden

Voor en met senioren

Hieronder vind je in 11 rubrieken initiatieven die door lokale seniorenraden zijn genomen of met hun medewerking zijn gerealiseerd. De bank is samengesteld door de senioren die actief zijn in het Regionaal Overleg van Adviesraden van Senioren in onze provincie en wordt door hen onderhouden. De meer dan 600 voorbeelden dienen als inspiratie voor alle seniorenraden, lokale besturen en verenigingen die zich tot senioren richten. Bij elk van onderstaande rubrieken vind je een voorbeeld met daarachter de lijst. Bij elk initiatief staan contactgegevens zodat je meer te weten kunt komen.

1. Communicatie en Beeldvorming

Voorpagina van infobrochure seniorenraad Overijse

De seniorenraad van Overijse stelt zichzelf en haar werking voor in een aantrekkelijke brochure. Tal van interessante weetjes voor ouderen en nuttige adressen zijn hierin opgenomen.

Communicatie initiatieven seniorenraden [PDF, 8 blz, 220,36 KB]

2. Beleidsmatige acties en adviezen

voorzitter Jules Claikens wijst naar de vlag van de seniorenraad

Het "memorandum" of voorstel tot seniorenbeleidsplan van de seniorenraad van Dilbeek wordt gebruikt bij de opstelling van de gemeentelijke meerjarenplanning, met een actieve participatie van de senioren in dit proces.

Beleidsmatige initiatieven seniorenraden [PDF, 10 blz, 228,30 KB] Adviezen seniorenraden [PDF, 8 blz, 212,35 KB]

3. Beurzen

Afbeelding van een stand op de vrijwilligersbeurs in Steenokkerzeel

Op seniorenbeurzen, vrijwilligers-, vrije-tijds-, kennis- of welzijnsbeurzen … worden de senioren direct geïnformeerd en aangesproken. Op de vrijwilligersbeurs van Steenokkerzeel worden heel wat senioren over de streep getrokken.

Beurzen seniorenraden [PDF, 4 blz, 195,60 KB]

4. Welzijn

Cartoon over SOS Pharma

In de 13 gemeenten van Landen ligt een apotheek van wacht soms te veraf. SOS Pharma is het antwoord van de seniorenraad hierop, zodat de zieke senioren op tijd aan hun medicatie geraken.

Welzijnsinitiatieven seniorenraden [PDF, 8 blz, 246,95 KB]

5. Nabijheidsinitiatieven

foto van een vrijwilliger die en oudere bezoekt

Onder de noemer "Beter een goede buur" bezoeken oudere vrijwilligers alle ouderen in Kortenaken. Ze brengen de "plusserskrant" of zorgen voor kleine hand- en spandiensten.

Nabijheidsinitiatieven seniorenraden [PDF, 10 blz, 225,91 KB]

6. Mobiliteit

foto van senioren met fluojasjes op knelpuntwandeling

De seniorenraad van Gooik bracht de mobiliteitslijnen van deelgemeente Kester in kaart: alle vervoersmogelijkheden inclusief de trage wegen. Op de keerzijde van de kaart staat extra info (over winkelbus, dienst aangepast vervoer …) en welke zelfstandigen aan huis komen.

Mobiliteitsinitiatieven seniorenraden [PDF, 8 blz, 219,15 KB]

7. Veiligheid en wonen

afbeelding van woonbeurs Hartje Hageland

Vier gemeenten in het Hageland schaarden zich achter een infobeurs over wonen. De seniorenraad van Bekkevoort werkte hier actief aan mee.

Initiatieven veiligheid en wonen seniorenraden [PDF, 6 blz, 208,18 KB]

8. Vorming

Foto van senioren in computerles

De digitale kloof krimpt met de groeiende mediawijsheid van de senioren. In Oud-Heverlee komen ze graag naar de computerlessen, die er reeds 12 jaar door de gemeente ingericht worden op advies van en in samenwerking met de seniorenraad.

Vormingsinitiatieven seniorenraden [PDF, 10 blz, 226,70 KB]

9. Vrije tijd

foto van ouderen en jongeren die volksspelen

Gezelschapsspelen zijn voor alle leeftijden en dus speelt de seniorenraad van Keerbergen met de kleinkinderen.

Vrijetijdsinitiatieven seniorenraden [PDF, 10 blz, 225,49 KB]

10. Sport

foto van twee mensen op fitnesstoestel in openlucht Opwijk

De senioren van Opwijk blijven in goede conditie. De seniorenraad zorgt voor de sporteldag en liet door de gemeente sporttoestellen in openlucht plaatsen.

Sportinitiatieven seniorenraden [PDF, 6 blz, 207,09 KB]

11. Feesten

foto van dansende ouderen in woonzorgcentrum

Plezier maken met andere senioren: feesten mag je niet verleren! De Vilvoordse Adviesraad voor Senioren doet dit met een heuse Thé-dansant in het woonzorgcentrum.

Feestelijke initiatieven seniorenraden [PDF, 6 blz, 201,87 KB]

Iets wijzigen of toevoegen?

Alle vermelde initiatieven gaven toestemming tot publicatie. Zij kunnen ten allen tijde gegevens laten schrappen, aanvullen of wijzigen.

Meld ons nieuwe initiatieven gerust via e-mail.

Extra informatie

Contact

Annemie Balcaen, Cel ouderen en thuiszorg, Tel. 016-26 73 29, ouderen@vlaamsbrabant.be

Naar boven