Home  > Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

Promotie zorgberoepen

Te weinig mensen werken in de zorg. De provincie investeert in de promotie van zorgberoepen.

Nieuwsbrief Diversiteit

Digitale nieuwsbrief met info over gelijke kansen, diversiteit en ontwikkelingssamenwerking in Vlaams-Brabant.

Inschrijven op nieuwsbrief Diversiteit

Nieuws

Bedankkaartjes mantelzorg

Ben je fier op je mantelzorger? Wil je jouw mantelzorger graag bedanken voor haar of zijn inzet? Bestel snel een pakketje met één of meerdere van onze vijf verschillende postkaartjes om je oprechte dankbaarheid duidelijk te maken.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

WEL 25

Wel.magazine, driemaandelijks provinciaal welzijnsmagazine.

Alle publicaties

Kalender

07 december 2016

Infoavond subsidie Noord-Zuidprojecten

We stellen het vernieuwde subsidiereglement voor Noord-Zuidprojecten voor en gaan samen met jou dieper in op de cruciale thema's.

Alle activiteiten

Naar boven