Home  > Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

Promotie zorgberoepen

Te weinig mensen werken in de zorg. De provincie investeert in de promotie van zorgberoepen.

Nieuwsbrief Diversiteit

Digitale nieuwsbrief met info over gelijke kansen, diversiteit en ontwikkelingssamenwerking in Vlaams-Brabant.

Inschrijven op nieuwsbrief Diversiteit

Nieuws

Subsidie stimuleren Noord-Zuid uitwisseling

De provincie Vlaams-Brabant geeft 361.638 euro aan 19 projecten die echte Noord-Zuid uitwisseling stimuleren.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Wel 23

Wel.magazine, driemaandelijks provinciaal welzijnsmagazine.

Alle publicaties

Kalender

27 juni 2016

Vorming voor seniorenraden

Als seniorenraad wil je het lokale beleid opvolgen. Hoe doe je dat? Wat staat er in de meerjarenplanning, hoe komen we dat te weten, wat halen we eruit, wie kan erbij helpen en hoe geven we advies op de beleidsplannen en op de uitvoering ervan.

Alle activiteiten

Naar boven