Home  > Welzijn en gezondheid  > Handicap  > VAPH ondersteuning aanvragen

VAPH ondersteuning aanvragen?

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Indien je nog geen ondersteuning hebt via een Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), een  Multifunctioneel Centrum (MFC) of intensieve thuisbegeleiding, dan kan je ondersteuning aanvragen via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. 

Hiervoor hoef je géén aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (n-RTH)

N-RTH voor minderjarigen

De aanvraagprocedure vind je via de Intersectorale Toegangspoort (ITP), een dienst van het Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid).

 

N-RTH voor meerderjarigen

Vanaf de leeftijd van 17 jaar kan je een aanvraag indienen voor een Persoonsvolgend Budget (PVB).

Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen 

  • binnen je eigen netwerk
  • bij vrijwilligers
  • bij persoonlijke assistenten
  • bij professionele zorgverleners
  • bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
Om een PVB aan te vragen, moet je over volgende zaken beschikken:
  1. Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) 
  2. Multidisciplinair verslag (MDV)

Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) opstellen

Om een ondersteuningsplan Persoonsvolgend budget (OP PVB) op te stellen, moet je het sjabloon gebruiken van het VAPH dat 

  • digitaal beschikbaar is via mijnvaph.be. Gebruik je identiteitskaart en een kaartlezer om op deze site in te loggen. 
  • op papier beschikbaar is bij het provinciaal kantoor van het VAPH. Je kan ook een papieren versie van het OP PVB downloaden van de VAPH website.
In de handleiding vind je meer informatie over het ondersteuningsplan PVB. Je kan je ondersteuningsplan zelf opstellen, alleen of met hulp van je omgeving, of je kan hiervoor hulp vragen aan

Multidisciplinair verslag (MDV)

Een multidisciplinair verslag (MDV) kan je laten opmaken door een multidisciplinair team (MDT). Dat verslag moet  binnen vijf maanden na de goedkeuring van je ondersteuningsplan of OP PVB ingediend zijn bij het VAPH. In dat verslag beschrijft het MDT op een objectieve manier je handicap en ondersteuningsnoden.

In sommige gevallen zal het multidisciplinair team je zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het ZZI bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over je mogelijkheden in alle aspecten van het dagelijks leven. Je  antwoorden op die vragen worden later omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor je begeleidingsnood en de P-waarde voor je permanentienood. Die gegevens helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van je handicap en ondersteuningsnoden.


Het MDT stelt op basis van het onderzoek een budgetcategorie voor.
Het MDT moet ook een checklist prioritering invullen. Op basis van die checklist beslist de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) over de prioriteitengroep waarin je terechtkomt.


Verwerking aanvraag PVB
Het multidisciplinair team bezorgt het multidisciplinair verslag aan het provinciaal kantoor van het VAPH.
Op basis van de ingediende documenten beoordelen de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) je aanvraag. Voorafgaand aan die beoordeling krijg je de mogelijkheid om je dossier toe te lichten. Je kan je  ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon of een organisatie naar keuze. Op basis van de beoordeling ontvang je een brief met daarin een voorlopige beslissing over:
•    je erkenning als persoon met een handicap
•    of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB
•    de toegewezen budgetcategorie
•    je prioriteitengroep

Als je niet akkoord gaat met (een deel van) die voorlopige beslissing, kan je in heroverweging gaan. Dat moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat je de beslissing gekregen hebt, anders wordt de beslissing definitief. Hoe je in heroverweging kunt gaan, vind je op de pagina ‘Niet akkoord met de beslissing van het VAPH’.

Het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Voor een aantal volwassenen met een handicap die al lang met een actieve zorgvraag op de wachtlijst van het VAPH staan zal in september 2016 het BOB of basisondersteuningsbudget worden uitbetaald door de zorgkassen/Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Meer info is te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid of via het VAPH.

Hulp nodig?

Heb je meer informatie nodig over mogelijke ondersteuning? Volgende organisaties kunnen je helpen:


Extra informatie

Contact

Coördinatiepunt Handicap, Cel personen met een handicap, Tel. 016 26 73 08, handicap@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Nieuws

Presentaties zorgbemiddelingsoverleg 28/10

Op 28 oktober had het zorgbemiddelingsoverleg plaats voor contactpersonen van meerderjarige zorgvragers die een prioritair te bemiddelen dossier hebben. Hier vind je de presentaties die deze dag gegeven werden.

Alle nieuwsberichten

Naar boven