Home  > Welzijn en gezondheid  > Handicap  > Subsidie voor organisaties handicap

Subsidie voor organisaties voor personen met een handicap

Wat

Subsidie voor infrastructuurwerken of uitrustingskosten van organisaties bestemd voor de opvang van personen met een handicap van wie de fysische of mentale toestand een aangepaste begeleiding of een aangepast of beschermd milieu vereist om een zelfstandig leven te kunnen leiden.

Wie

Voor publiekrechtelijke rechtspersonen, instellingen van openbaar nut en aan verenigingen zonder winstoogmerk.

Procedure

Deze subsidie werd afgesloten op 30 juni 2017 en kan je dus niet meer aanvragen.

Extra informatie

Contact

Yvonne Verpoorten, Cel personen met een handicap, Tel. 016 26 73 20, handicap@vlaamsbrabant.be

Documenten

Subsidievoorzieningen personen met een handicap - Reglement [PDF, 3 blz, 57,35 KB]

Naar boven