Home  > Welzijn en gezondheid  > Handicap  > Subsidie voor organisaties handicap

Subsidie voor organisaties voor personen met een handicap

Wat

Subsidie voor infrastructuurwerken of uitrustingskosten van organisaties bestemd voor de opvang van personen met een handicap van wie de fysische of mentale toestand een aangepaste begeleiding of een aangepast of beschermd milieu vereist om een zelfstandig leven te kunnen leiden.

Wie

Voor publiekrechtelijke rechtspersonen, instellingen van openbaar nut en aan verenigingen zonder winstoogmerk.

Procedure

Aanvragen, ten laatste op 31 januari of 30 juni.

  • Online aanvragen
    Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag.
  • Per mail
    Vul het aanvraagformulier volledig in en verzend het naar handicap@vlaamsbrabant.be

Let op: om deze subsidie te ontvangen moet je rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap. Je dient hiervoor een adviesovereenkomst en/of toegankelijkheidsadvies bij je aanvraag te voegen.
Lees meer over toegankelijkheid bij provinciale investeringssubsidies

Nieuws

60.000 euro voor Huize Eigen Haard

De provincie Vlaams-Brabant investeert 60.000 euro in Huize Eigen Haard voor de verbouwing van containers tot volwaardige arbeidsateliers.

Alle nieuwsberichten

Naar boven