Home  > Welzijn en gezondheid  > Handicap  > Dringend een persoonsvolgend budget (PVB) nodig

Dringend een persoonsvolgend budget (PVB) nodig?

Noodsituatie en spoedprocedure: wanneer en voor wie?

Een aanvraag tot ondersteuning kan afwijken van de normale procedure in de volgende gevallen:

 • Je kan een erkenning als noodsituatie aanvragen als je situatie voldoet aan strikte criteria.
 • Als je lijdt aan een snel degeneratieve aandoening, dan is er een spoedprocedure voorzien.

Wat is een noodsituatie?

Het VAPH kan een situatie als noodsituatie erkennen als het gaat om:

 • een onverwachte, acuut beleefde en objectief vastgestelde situatie waarbij onmiddellijke hulp geboden moet worden.
 • een situatie waarin de sociale context plots is weggevallen waardoor een zeer ernstige bedreiging ontstaat voor de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van de persoon met een handicap.
 • een situatie waarbij, om de acute nood te lenigen, de persoon onmiddellijk opvang, behandeling of begeleiding nodig door een voorziening die door het VAPH gesubsidieerd wordt.
 • een situatie waarbij door de aard van de handicap een alternatieve oplossing in het sociaal netwerk, of de reguliere hulpverlening of reguliere crisisopvang niet mogelijk is.

Hoe een noodsituatie aanvragen?

Als je je in een noodsituatie bevindt, dan vraag je aan het VAPH om je situatie als noodsituatie te erkennen. Je doet dit door zelf, samen met een hulpverlener of iemand uit je sociaal netwerk een checklist in te vullen.

Je bezorgt de checklist aan het kantoor van het VAPH in de provincie van je woonplaats

 • via de post is dit voor Vlaams-Brabant en Brussel:

  Provinciaal Kantoor VAPH Vlaams-Brabant
  Vlaams Administratief Centrum
  Diestsepoort 6/57
  3000 Leuven

 • via mijnvaph.be door in te loggen met je identiteitskaart.

  Als je nog niet gekend bent als persoon met een handicap bij het VAPH, dan moet je handicap aangetoond worden met een medisch attest (bijvoorbeeld van een huisarts) of een attest aangeleverd door een VAPH erkend multidisciplinair team (MDT). Dat attest moet je toevoegen aan de checklist.

Wie komt in aanmerking voor een spoedprocedure?

Als je lijdt aan een snel degeneratieve aandoening, dan kan je een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aanvragen. Hiervoor heb je volgende zaken nodig: 

 • een aanvraagformulier.
 • een medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst.

Je komt in aanmerking voor de spoedprocedure als je één van deze specifieke ziektebeelden vertoont en als er binnen een termijn van één jaar of minder, net voor je aanvraag, sprake is van een snelle progressie van je ziektebeeld.
Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan erkent het je handicap automatisch en kent het je een budget toe. Je krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH.

Naar boven