Home  > Welzijn en gezondheid  > Geweld  > Campagne als liefde pijn doet

Als liefde pijn doet

Huiselijk geweld is overal

Huiselijk geweld kan iedereen overkomen, het komt in alle lagen van de bevolking voor.

Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen van geweld waaronder slaan, stampen, bedreigingen, schelden, seksueel misbruik, vernielen van persoonlijke eigendommen, ...
'Tegen de deur lopen' of 'van de trap vallen' zijn veel gehoorde excuses die mishandelde vrouwen gebruiken om hun verwondingen veroorzaakt door het geweld vanwege hun (ex)partner te verklaren.

Maatschappelijk probleem
De schaamte en de pijn die deze vrouwen ervaren maakt het voor deze slachtoffers erg moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Huiselijk geweld is geen privézaak maar een maatschappelijk probleem dat iedereen aanbelangt.
Partnergeweld werd in België bij wet van 24 november 1997 als misdrijf erkend.

Crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld

De crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld werd opnieuw geactualiseerd. Op deze kaart staan tips en adviezen voor de veiligheid van slachtoffers van partnergeweld en contactadressen in Vlaams-Brabant waar ze terecht kunnen voor hulp. De crisiskaarten kunnen gratis aangevraagd worden bij de dienst kansenbeleid. Je kan ze ook downloaden onderaan de pagina.

VN-dag 'Uitbanning geweld tegen vrouwen'

Houd partnergeweld niet verborgen!

Verontrust door een dramatische toename van geweld tegen vrouwen in de hele wereld hebben de Verenigde Naties 25 november uitgeroepen als de VN Dag 'Uitbanning geweld tegen vrouwen'. Internationaal wordt dan stilgestaan bij het meest verspreide geweldprobleem waarmee alle samenlevingen worden geconfronteerd: huiselijk geweld, het geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en vaak verborgen blijft.

Meer info: www.partnergeweld.be

Onder het motto "14 % van alle vrouwen draagt 'm ook als de zon niet schijnt" wordt er op 25 november 2015 in de provincie Vlaams-Brabant aandacht gevraagd voor de problematiek van partnergeweld. Mishandelde vrouwen zetten vaak uit schaamte een zonnebril op om de verwondingen aan hun ogen te verbergen. Zwijgen en verbergen helpt niet!

De blikvangers van de campagne zijn zonnebrillen met de duidelijke boodschap "Aanvaard geen geweld in je relatie", affiches, flyers, T-shirts en relatietesten.

Voor huisartsen: campagne partnergeweld

Huisartsen hebben een crusiale rol in de opvang van slachtoffers van partnergeweld. De CAW's uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant willen alle Vlaams-Brabantse huisartsen sensibiliseren om de patiënt door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening.


Een boekje voor het bloeden

Dit boekje is een publicatie over het Leuvens model van intrafamiliaal geweld. Het gaat over de wijze waarop men in Leuven het probleem aanpakt: de samenwerking tussen de verschillende sectoren, procedures, acties, campagnes, ...
Download het boekje onderaan deze pagina.

Hernieuwd protocol partnergeweld gerechtelijk arrondissement Leuven
In het kader van het stimuleren van de intersectorale samenwerking hebben politie, parket, hulpverlening, ziekenhuis en de provincie zich in 2006 voor de politiezone Leuven en in 2009 voor het ganse arrondissement Leuven via samenwerkingsprotocollen geëngageerd om intensiever samen te werken om partnergeweld beter en sneller aan te pakken. In het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde werd het samenwerkingsprotocol in 2008 afgesloten. De samenwerkingsprotocollen van het gerechtelijk arrondissement Leuven werden geëvalueerd en hernieuwd en er werd een draaiboek voor de aanpak van partnergeweld opgemaakt. Het vernieuwde protocol werd op 25 november 2014 door de verschillende partners ondertekend.

Naar boven