Home  > Welzijn en gezondheid  > Gelijke kansen  > Toegankelijkheid voor personen met een beperking

Toegankelijkheid voor personen met een beperking

Aanbod voor lokale besturen

Toegankelijkheidsadvies voor lokale besturen en systematische screenings van openbare infrastructuren.

Toegankelijkheid en subsidies

Toegankelijkheidsclausules voor lokale besturen en private partners die een subsidie ontvangen.

Naar boven