Home  > Welzijn en gezondheid  > Gelijke kansen  > Toegankelijkheid voor personen met een beperking

Toegankelijkheid voor personen met een beperking

Aanbod voor lokale besturen

Toegankelijkheidsadvies voor lokale besturen en systematische screenings van openbare infrastructuren.

Toegankelijkheid en subsidies

Toegankelijkheidsclausules voor lokale besturen en private partners die een subsidie ontvangen.

Campagne "Jouw gemeente, toegankelijke gemeente?"

Gedurende één jaar lang werken we samen met de deelnemende gemeenten met een 10-puntenprogramma aan meer toegankelijkheid.

Naar boven