Home > Kalender > Welzijn en gezondheid > Studiedag "Mannen in beweging"

Studiedag "Mannen in beweging" n.a.v. Internationale Mannendag

Man-zijn en begeleiding naar volwassen mannelijkheid

De Internationale Mannendag op 19 november is een wereldwijd initiatief met als doelen:

 • promoten van positieve rolmodellen.
 • onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen.
 • verbeteren van de man-vrouw relatie.
 • bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, familie, kinderzorg, huwelijk en milieu.

Vorig jaar organiseerde de dienst kansenbeleid naar aanleiding van de Internationale Mannendag de studiedag "Hoe mannen een stem geven in het (gelijke kansen)beleid?". In opvolging werd een netwerk "De mannendimensie van het genderverhaal" opgestart waarin zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigd zijn. Dit netwerk exploreerde een jaar lang specifieke mannenthema's en manneninitiatieven. Het zijn deze thema's en initiatieven die het onderwerp zijn van deze studiedag. Want evenals vrouwen worden mannen gesocialiseerd in een keurslijf van genderrollen en gendernormen wat bijzonder nefaste gevolgen heeft:

 • Mannen plegen drie keer zoveel zelfdoding dan vrouwen en leven gemiddeld minder lang onder meer omdat ze minder snel hulp zoeken en naar de dokter gaan.
 • 1 op 10 mannen zijn slachtoffer van partnergeweld en 56% van deze mannen durft er niet over te praten.
 • De verslavingsklinieken zijn bevolkt met mannelijke probleemdrinkers (10,2% tegenover 3,3% vrouwelijk) en er zitten 11.092 mannen in de gevangenissen tegenover 484 vrouwen.
 • 1 op 8 mannen zoekt hulp bij seksuele problemen tegenover 1 op 5 vrouwen.
 • Jongens tot 12 jaar slikken dagelijks drie kwart meer psychofarmaca dan meisjes.

Ook jongens kampen met specifieke problemen die gendergevoelig en maatschappelijk te verklaren zijn. Daarom getuigen de mannen tijdens deze studiedag niet alleen over hun zoektocht naar een positieve invulling van man-zijn. Ze nemen ook hun verantwoordelijkheid tegenover hun zonen en jongens in de begeleiding naar een volwassen mannelijkheid. Het gebrek aan mannelijke rolmodellen en het feit dat deze jongens te veel aan hun lot (en het internet) worden overgelaten, ligt hen bijzonder nauw aan het hart.

Programma

 • 08.45 uur - Onthaal met koffie en thee

 • 09.15 uur - Welkomstwoord door Marc Florquin, gedeputeerde voor gelijke kansen

 • 09.30 uur - Verander de wereld. Man per man, Gert Govers (Mankind Project)

 • 10.15 uur - Van jongen naar man-zijn, Henk Dewitte (Hejoka)

 • 11.00 uur - Koffiepauze

 • 11.15 uur - Panelgesprek "Hoe kunnen mannen bijdragen aan een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan" met Gert Govers (MKP), Gert Daniëls (Mannennetwerk), Alexander Witpas (seksuoloog), Annelies d’Espallier (ombudsvrouw Vlaamse Genderkamer)
  Moderator Jan van Pelt

 • 12.15 uur - Pauze

 • 12.30 uur - Gelijkekansenuurtje: Waarom mannen geen seksboeken kopen. Mythes en taboes over mannelijke seksualiteit door Wim Slabbinck

 • 13.30 uur - Middagpauze met broodjes

 • 14.15 uur - Workshops

  1. Nieuwe Krijgers: Leven vanuit dienstbaarheid en integriteit met Gert Govers (Mankind Project)
  2. Mannen in beweging met Gert Daniels (Mannennetwerk en vzw WCU-Dance)
  3. Jongens begeleiden naar volwassen mannelijkheid met Henk Dewitte (Hejoka) en Wouter Wuyts (vader en zonenweekends)
  4. Mannelijke seksualiteit met Wim Slabbinck (seksuoloog) en Staf van Pelt (ex-vormingswerker met mannen)

 • 15.45 uur - Afsluitmoment in plenum

 • 16.00 uur - Einde

Tijdens de pauzes kan je infostanden bezoeken met materiaal van de deelnemende organisaties en sprekers.

Doelgroep

Deze studiedag is relevant voor al wie zich het lot van mannen en jongens aantrekt, professioneel of niet:

 • scholen
 • opvoeders
 • hulpverlening
 • beleidsmedewerkers
 • vaders, moeders, mannen en vrouwen.

Schrijf je online in ten laatste 14 november

Organisator

Wivina Van der Steen, Dienst kansenbeleid, Tel. 016 26 73 94, wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be

Wanneer

vrijdag 17 november 2017 van 08.45 tot 16.00 uur

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Prijs

gratis

Online inschrijven

Opgelet: alle velden met een * moeten worden ingevuld.
Naar boven