Home  > Welzijn en gezondheid  > Dierenwelzijn  > Dierenasielen

Dierenasielen en tijdelijke opvang

Adressen van dierenasielen

Kleine katjes

Nuttige adressen

 • VETAS VZW (ophaaldienst gekwetste en gevonden dieren)
  Jan Tieboutstraat 99 - 1731 Zellik
  070-22 33 22 - e-mail: info@vetas.be
  website: www.vetas.be

 • BVIRH (Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden)
  KB van 1 juni 2004, verplicht de identificatie en registratie van honden.
  Postbus 168 - 1060 Brussel
  tel. 070-22 24 45
  e-mail: info@abiec-bvirh.be
  website: www.abiec-bvirh.be
 • Vlaamse Confederatie van het Paard
  Een paspoort is verplicht voor alle paardachtigen
  Nieuwstraat 28 - 3360 Korbeek-Lo
  tel. 016-44 20 00
  website: www.vlacopaard.be

 • Vlaamse Overheidsdienst Dierenwelzijn
  Boudewijngebouw
  Boudewijnlaan 30 bus 20
  1000 Brussel
  Tel. 1700
  e-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be
  website: www.vlaanderen.be

 • Dierenzorg Vlaanderen Identificatie & Registratie
  website: www.dgz.be/identificatie-en-registratie

 • Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  Provinciale Controle-eenheid Vlaams-Brabant
  Greenhill campus
  Interleuvenlaan 15 blok E
  Researchpark Haasrode 1515
  B-3001 Leuven
  Tel. 016-39 01 11
  e-mail: info.vbr@favv.be
  website: www.favv.be

 • Landbouw en Visserij
  Buitendienst Vlaams-Brabant
  Diestsepoort 6 bus 102
  3000 Leuven
  Tel. 016-66 60 01
  website: lv.vlaanderen.be