Home  > Welzijn en gezondheid  > Dierenwelzijn  > Dierenasielen

Dierenasielen en tijdelijke opvang

Adressen van dierenasielen

Nuttige adressen

 • VETAS VZW (ophaaldienst gekwetste en gevonden dieren)
  Jan Tieboutstraat 99 - 1731 Zellik
  070-22 33 22 - e-mail: info@vetas.be
  website: www.vetas.be
 • DOG ID
  databank voor de identificatie en registratie van honden in België
  PB 20000
  B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
  België
  Tel: 02-333 92 22
  e-mail: info@dogid.be 
  website:  www.dogid.be
 • Vlaamse Confederatie van het Paard
  Een paspoort is verplicht voor alle paardachtigen
  Nieuwstraat 28 - 3360 Korbeek-Lo
  tel. 016-44 20 00
  website: www.vlacopaard.be
 • Dierenwelzijn
  Departement LNE
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  E-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be
 • Inspectiedienst Dierenwelzijn
  VAC Gent – Virginie Loveling gebouw
  Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
  Inspectie Dierenwelzijn
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
  9000 Gent
  Tel. : 09-276 20 60
  Fax : 09-276 20 65
  e-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
 • Dierenzorg Vlaanderen Identificatie & Registratie
  website: www.dgz.be/identificatie-en-registratie 
 • Waalse overheidsdienst Dierenwelzijn
  website: www.wallonie.be/fr/bienetreanimal
 • Leefmilieu Brussel-BIM, Dienst Dierenwelzijn
  website: www.leefmilieu.brussels/
 • Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  Provinciale Controle-eenheid Vlaams-Brabant
  Greenhill campus
  Interleuvenlaan 15 blok E
  Researchpark Haasrode 1515
  B-3001 Leuven
  Tel. 016-39 01 11
  e-mail: info.vbr@favv.be
  website: www.favv.be
 • Landbouw en Visserij
  Buitendienst Vlaams-Brabant
  Diestsepoort 6 bus 102
  3000 Leuven
  Tel. 016-66 60 01
  website: lv.vlaanderen.be

Diervriendelijk reizen