Home > Nieuws > Welzijn en gezondheid > 22 innovatieve welzijnsprojecten

Subsidies voor 22 innovatieve welzijnsprojecten (14 maart 2016)

Steun voor vernieuwing in de welzijnssector

De provincie Vlaams-Brabant geeft 343.271 euro aan 22 vernieuwende projecten in de welzijnssector in Asse, Haacht, Herent, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Opwijk, Tienen, Vilvoorde en Zemst.

We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant.

Overzicht van de gesubsidieerde projecten in 2016

 • Vzw Rozemarijn, Tildonk (Haacht) krijgt 24.750 euro voor inclusieve dagbesteding voor personen met een handicap in Engelenburcht, Tildonk.
 • Villa N.J.A.M., Vilvoorde krijgt 24.750 euro voor de inrichting en aanpassing van een woning om jongvolwassenen met een mentale beperking en ASS maximaal te stimuleren naar een meer autonoom leven.
 • Aditi vzw, Vlaams-Brabant krijgt 12.500 euro voor het project "Zonder Blozen".
 • Huize Levenslust vzw, Linter krijgt 24.750 euro voor het bouwen van een buurtgericht netwerk voor kwetsbare gezinnen.
 • Tonuso vzw, Vilvoorde krijgt 11.950 euro voor het dagbestedingsproject Try-Out Vilvoorde (KLIK).
 • Tonuso vzw, Vilvoorde krijgt 3.000 euro voor "Kinderen uit de Knel".
 • AHASVERUS, Asse krijgt 5.000 euro voor haar piloot-projekt SAM: Aanpassing en implementatie van de Systematische ActiveringsMethode (SAM) in Woonzorgcentra (WZC).
 • WZH Ambroos, Hofstade krijgt 10.000 euro voor Buddies bij jongdementie.
 • De Maretak, vereniging voor chronische pijnpatiënten, Lubbeek krijgt 3.500 euro voor "Kinderen van chronische pijnpatiënten".
 • Regionaal expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo, Leuven krijgt 14.000 euro voor het ontmoetingshuis jongdementie.
 • De Wereld van Indra, Opwijk krijgt 24.750 euro voor "Rust, ruimte en geborgenheid om te groeien naar leren".
 • Oostrem vzw, Herent krijgt 24.750 euro voor "Intersectoraal samenwerkingsverband rond zorgondersteuning".
 • MPC Terbank vzw, Heverlee krijgt 12.821 euro voor "Mediawijsheid door jongeren met een beperking voor ouders en begeleiders".
 • SEL GOAL, Leuven krijgt 20.000 euro voor "Samen in beweging op één lijn".
 • UC Leuven vzw, Leuven krijgt 7.500 euro voor de toolbox "In gesprek over ethische kwesties" voor vrijwilligers.

Totaal: 15 goedgekeurde algemene projecten voor een totaalbedrag van 224.021 euro.

Er werden ook werkingssubsidies verleend aan de volgende organisaties voor de verlenging van hun project in de welzijnssector dat wordt voortgezet in 2016:

 • Vzw Bindkracht, Landen krijgt 24.750 euro voor een woon-en zorgproject voor 15 volwassen mensen met een beperking.
 • Landelijke Kinderopvang, Wijgmaal krijgt 24.750 euro voor "Taaltantes in de kinderopvang".
 • PraxisP-KU Leuven, Leuven krijgt 24.750 euro voor het implementatieproject voor de Magentabenadering in Vlaams-Brabant.
 • CAW Oost-Brabant, Leuven krijgt 12.500 euro voor "Terug Van Weggeweest".
 • Gezinsbond, Vlaams-Brabant krijgt 5.000 euro voor "Bijtanken over opvoeding".
 • Begeleid Wonen Tienen, Tienen krijgt 7.500 euro voor "Kwetsbaar maar hoopvol. Opvoedingsverhalen die spreken".
 • Lokaal dienstencentrum Sint-Alexius, Tienen krijgt 20.000 euro voor "ZorgBrug".

Extra informatie

Contact

Erwin Daenen, Dienst welzijn, Tel. 016-26 73 38, erwin.daenen@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Welzijn en gezondheid

Naar boven